Innehåll

Parkerings­anmärkning

Har du fått en parkerings­anmärkning och undrar över beloppet? Här listar vi belopp och förseelser.

Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse.

  • 500 kronor: Om du har glömt att använda p-skiva eller glömt att betala avgift.
  • 900 kronor: Felparkering på plats med parkeringsförbud.
  • 1200 kronor: Om du står på platser där det är förbud att stanna och parkera fordon. Gäller exempelvis vid parkering för nära korsning/övergångsställe, parkering på busshållplatser, gång- och cykelbanor samt parkeringsplats för rörelsehindrade utan att ha ett giltigt tillstånd.

Vad händer om jag har tappat bort min parkeringsanmärkning?

Du kan kontakta Transportstyrelsen för att få de betalningsuppgifter du behöver. Vid utebliven betalning får du en påminnelse utan förseningsavgift från Transportstyrelsen. Om inte påminnelsen betalas i tid kommer ytterligare en påminnelse att skickas hem till dig, där en förseningsavgift tillkommer.

Kontakta Transportstyrelsen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp