Innehåll

Tillgänglighet för www.jarfalla.se

Järfälla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.jarfalla.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi känner till följande brister:

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ.
 • På vissa sidor finns valideringsfel i html-koden.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.

Svarstiden är normalt en vecka.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss med följande formulär så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Syntolkning och mediealternativ saknas på vår video om bygglov (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.3 (A)]
 • Syntolkning saknas på vår video om bygglov (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.5 (A)]
 • Nedladdningsbara dokument är inte alltid tillgänglighetsanpassade i enlighet med WCAG.
 • Karta används som ensam navigering för att nå gällande detaljplaner och pågående vägarbeten. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Syfte med inmatningsfält är inte alltid angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Nedladdningsbara dokument är inte alltid tillgänglighetsanpassade i enlighet med WCAG.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Textning saknas på våra videosändningar från kommunfullmäktige. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om bygglov (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om nyckelfri hemtjänst (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om ungdomsmottagningen (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Textning saknas på våra videosändningar från kommunfullmäktige. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om bygglov (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om nyckelfri hemtjänst (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om ungdomsmottagningen (publicerad före 23 september 2020). [WCAG 1.2.2 (A)]

Tillgänglighet i separata e-tjänster

Aktivitetskort på nätet (ApN)

Umeå kompetensspridning AB och Umeå kommun fritids tillgänglighetsredogörelse med detaljer om tillgänglighet i e-tjänsten Aktivitetskort på nätet

Bygglov

Abous tillgänglighetsredovisning med detaljer om tillgänglighet i e-tjänsterna inom bygglovsområdet Pdf, 324.3 kB.

Klara

Uppfyller kraven om tillgänglighet med undantaget kriterium 2.4.1 som endast delvis följs: Användaren behöver gå igenom navigationen för att komma till innehållet vid varje sidomladdning

Procapita Web

Tietos tillgänglighetsredogörelse med detaljer om tillgänglighet i e-tjänsten Procapita Web

Timecenter

Texten i sidfoten har svag kontrast vilket inte tjänsteleverantören kunnat ändra. Texten leder till länkar där man dels kan läsa om tjänsten men även användarvillkoren. VUX vägledning bevakar detta ärende och kommer att lägga detta som ett utvecklingsområde till leverantören inför 2021.

Vklass

Senast uppdaterat 12 juni 2020.

Vklass har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är samt vid tidigare tillfällen har granskning gjorts på uppdrag av SPSM av Funka Nu. Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Vklass.se för personal och elever i skola är en applikation som skapades 2007 och har sedan byggts på under åren. En ny tjänst är under uppbyggnad och kommer lanseras under 2020 där alla tillgänglighetskrav uppfylls av Vklass AB. Skolan har också ett undantag i tillgänglighetsdirektivet och att endast väsentliga funktioner behöver vara tillgänglighetsanpassade. Väsentliga funktioner i den gamla applikationen uppfyller tillgänglighets­direktiven men i den nya tjänsten kommer alla sidor producerade av Vklass AB att vara tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.jarfalla.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 december 2023, 23 oktober 2023, den 23 september 2021 (delvis), 23 september 2020 (delvis), 21 september 2020 (delvis), dessförinnan delvis den 24 juli 2020 samt den 23 september 2019.

Webbplatsen offentliggjordes innan 23 september 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 december 2023.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp