Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighet för www.jarfalla.se

Järfälla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.jarfalla.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.jarfalla.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Syntolkning och mediealternativ saknas på vår video om bygglov. [WCAG 1.2.3 (A)]
 • Syntolkning saknas på vår video om bygglov. [WCAG 1.2.5 (A)]
 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Nedladdningsbara dokument är inte alltid tillgänglighetsanpassade i enlighet med WCAG.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Syfte med inmatningsfält är inte alltid angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Nedladdningsbara dokument är inte alltid tillgänglighetsanpassade i enlighet med WCAG.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]
 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Textning saknas på våra videosändningar från kommunfullmäktige. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om bygglov. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om nyckelfri hemtjänst. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om ungdomsmottagningen. [WCAG 1.2.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Textning saknas på våra videosändningar från kommunfullmäktige. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om bygglov. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om nyckelfri hemtjänst. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Textning saknas på vår video om ungdomsmottagningen. [WCAG 1.2.2 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]
 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.jarfalla.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juli 2020 (delvis), dessförinnan den 23 september 2019.

Webbplatsen offentliggjordes innan 23 september 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 juli 2020.

Senast uppdaterad: 2020-07-24

Upp