Gå direkt till sidans innehåll

Övergivna bilar

Järfälla kommun ser till att övergivna fordon på allmän mark flyttas enligt gällande lag­stiftning. Fordon som klassas som fordonsvrak skrotas.

Övergivna bilar på allmän mark

Kommunen får flytta fordon som står uppställda på allmän mark om

  • fordonet är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • fordonet är felparkerat och har stått på samma ställe under mer än tre dygn,
  • fordonet står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor
  • fordonet är felparkerat och saknar registreringsskylt och inte kan identifieras på platsen.

Fordon som bedöms som fordonsvrak skrotas. De kostnader som uppstår i samband med hanteringen debiteras fordonsägaren.

Beslut om flyttning av fordon grundas på lagen om flyttning av fordon och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergivna bilar på privatägd mark

Bilar som står på mark som inte tillhör kommunen kan efter beställning hämtas. Beställaren får då stå för de kostnader som uppstår vid hämtning och eventuell skrotning.

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Upp