Innehåll

Parke­ra i Söderdalen

Här svarar vi på vanliga frågor om parkering i Söderdalen. Kom ihåg att Söderdalen är en generell parkeringsförbudzon. Det finns ett antal parkeringsplatser där du, mot en avgift, kan parkera. Var uppmärksam på skyltningen i området.

Varför har kommunen infört parkerings­avgift i Söderdalen?

Parkeringsavgift ökar om­sättningen på platser och förbättrar tillgängligheten för både boende och besökare.

Var ska jag som bor i Söderdalen parkera min bil?

I Söderdalen finns boendeparkering som tillhör fastigheterna. Parkering för boende ska ske inom fastighets­mark. Det är inte kommunens upp­gift att erbjuda parkering för boende.

Var gäller parkerings­avgift?

Parkeringsavgift gäller på alla gator/vägar som tillåter parkering. Parkerings­skyltar visar var det är tillåtet att parkera och under vilka tider.

Vad kostar parkerings­avgiften?

Det kostar 15 kronor per timme, eller 50 kronor per dygn, alla dagar i veckan. En serviceavgift om 4,50 kr tillkommer om du använder appen "Flowbird".

Hur betalar jag parkerings­avgiften?

Du kan betala avgiften på två sätt:

  1. Betala med bankkort, kreditkort eller bensinkort i parkerings­automaterna som finns längs med Barkarby­vägen. Du kan inte betala med kontanter i park­erings­automaterna.
  2. Betala med din mobil­telefon via appen "Flowbird". Det är ett enkelt och flexibelt system där du från din telefon kan förlänga eller avsluta din parkering tidigare, var du än be­finner dig. Du betalar inte för mer tid än nödvändigt utan endast för den tid du parkerar. Det går även att betala med hjälp av SMS.

Här kan du läsa om hur du be­talar med appen Flowbird

Vad menas med service­dagar?

Servicedagar infördes för att Järfälla kommun enkelt ska kunna underhålla gatorna. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, byta lampor och liknande. Under service­dagarna är det parkerings­förbud på resp­ektive gata.

Skyltar på plats anger när det är service­dagar.

Vad gäller för de som har parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade?

Även personer med giltigt parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade ska betala parkerings­avgift. 

Vad gäller för motor­cykel och moped?

  • Har du en motorcykel ska du parkera enligt gällande parkerings­regler.
  • Har du en moped klass I ska du parkera enligt gällande parkerings­regler. 
  • Har du en moped klass II får du parkera den på trottoaren, precis som en vanlig cykel. 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp