Innehåll

Bredband och fiber

Bredband är ett samlingsnamn för access till internet. Grovt sett kan bredband delas upp trådbundet och trådlöst bredband.

Trådlöst bredband är mobilt bredband (exempelvis genom en smartphone eller en surfplatta) eller fast trådlös anslutning (exempelvis satellit). Trådbundet bredband finns i tre former. Genom anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet (ADSL), via uttaget för kabel-tv eller via optisk fiber. Vanligast ger fiber både högre och säkrare överföringshastighet.

Överföringen av data sker genom att ljus leds genom glasfibrer, så kallad optisk fiber. Med denna teknik kan stora datamängder överföras på kort tid. Fiber används därför idag för internet, tv och telefoni i allt större utsträckning och har kommit att mer och mer ta över kopparnätets roll som den ledande markförlagda kommunikations­infrastrukturen.

Bredband i ditt område

Region Stockholm har utvecklat en webbaserad karttjänst för fast och mobilt bredband. Denna visar var i regionen det sker nya anslutningar, vilka områden som saknar en viss täckning samt områden där täckningen är god.

Fiber hos dig?

På bredbandskartan.se kan du se om det finns fiber där du bor, vem som är nätägare och vilka som levererar tjänster. Kartan uppdateras varje år och innehåller data från föregående år.

Ta reda på om det finns bredband i ditt område:

Alla områden i Järfälla har i dagsläget inte tillgång till fiber. Om du vill ha fiber kan du antingen ta direktkontakt med de företag som levererar fibernät, eller kontakta de olika tjänsteleverantörer som finns. En fördel är om ett större antal fastighetsägare, exempelvis via villaägarförening eller samfällighet, inom ett område går samman och visar på att det finns ett brett intresse. Detta ökar chanserna att företagen kan få ekonomi i att dra ut fiber till just ert område.

  1. Börja med och gå in på bredbandskartan.se
  2. Zooma in på adressen du vill ansluta.
  3. Klicka på ”Hitta nätägare” i vänstermenyn och markera din fastighet.
  4. Du får nu upp en cirkel med 500 m diameter som till höger i webbläsaren visar vilka nätägare som finns i närheten av ditt markerade område.
  5. Kontakta den eller de nätägare som står i rutan för att höra om de har möjlighet att ansluta din fastighet. I vissa fall får du lämna en intresseanmälan till nätägaren då de inte alltid har möjlighet att ta emot din beställning i nuläget.
  6. De flesta företag som bygger ut fiber har så kallade öppna nät. Detta innebär att du som kund själv kan välja från ett utbud vilken leverantör av tjänster som du vill ha eller vilka tjänster du vill ansluta dig till, du behöver därmed inte ha samma nätägare som du har som leverantör av tjänsten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp