Gå direkt till sidans innehåll

Bredbandsnät

I Järfälla kommun sker utbyggnaden av fiberoptiskt bred­bands­nät för internet, tv och telefoni av ett flertal privata aktörer på en fri marknad. Kommunens roll i utbyggnaden är att underlätta för de företag som är intresserade av att leverera fiber till Järfällaborna och företag. Det finns därmed inget så kallat stadsnät i kommunen, och det finns idag inte heller några planer på att bygga ut ett fiber­nät i kommunal regi.

Företag som vill gräva ner fiberkabel i mark som ägs av kommunen måste teckna ett markavtal och få ett grävnings­tillstånd. I mark­avtalet regleras översiktligt bland annat hur arbetet på marken ska bedrivas och hur återställning ska ske. Avtalen är generella och gäller för all kommunägd mark över hela kommunen. Det är alltså fullt möjligt för flera företag att lägga ner fiber i samma område. I dagsläget har kommunen sådana avtal med åtta företag och ytterligare något är under förhandling.

Innan själva grävarbetet får påbörjas ska företaget få ett grävnings­tillstånd av kommunen i vilket ytterligare praktiska omständigheter fastslås, till exempel hur trafik­situationen påverkas och hur återställning mer i detalj ska genomföras. Till grund för både markavtalen och grävnings­tillstånden ligger Järfälla kommuns Allmänna föreskrifter för arbeten i allmän mark. För att företagen ska få gräva ner fiber på privata fastighets­ägares mark krävs att företaget tecknar ett avtal med respektive fastighets­ägare.
 
För att underlätta för utbyggnaden av fiber lägger kommunen ner tomrör i nya utbyggnads­områden, exempelvis i Barkarbystaden, och erbjuder företag på marknaden att dra fiberkabel för att förse nya bostäder och verksamheter med fiber från början. Kommunen har ambitionen att hålla dialog med företagen om planerade arbeten och asfaltläggning för att undvika upprepade grävnings­arbeten. Samordning av arbeten med nya ledningar är även något som önskas för att minimera olägenheter för allmänheten. 

Jämför bredbandsleverantörer

Håller du på med att välja en bredbandsleverantör? Jämför priser och välj det bästa bredbandet för dig.

Till webbsidan Bredbandsval.se

Nationell bredbands­strategi

Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbands­strategi med den övergripande målsättningen att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Statistik från 2011 visar att tillgången till fiber i Sverige då var cirka 40 procent och till bredband om 50 Mbit/s (faktisk hastighet) var cirka 46 procent. I Järfälla var tillgången till fiber och 50 Mbit/s i samma mätning cirka 50 procent respektive 58 procent, vilket ligger strax under snittet för Stockholms län. Utbyggnadstakten har ökat de senaste två åren då fler företag har visat intresse för att bygga ut nät i Järfälla.

Mer information och statistik finns på Post- och telestyrelsens webbplats

Vad är fiber?

Fiberoptiskt kommunikations­nät är den idag snabbaste tekniken för datatrafik med en näst intill obegränsad kapacitet och hög driftsäkerhet. Överföringen av data sker genom att ljus leds genom glasfibrer, så kallad optisk fiber. Med denna teknik kan stora datamängder överföras på kort tid. Fiber används därför idag för internet, tv och telefoni i allt större utsträckning och har kommit att mer och mer ta över kopparnätets roll som den ledande markförlagda kommunikations­infrastrukturen. 

Jag saknar fiber till min fastighet

Alla områden i Järfälla har i dagsläget inte tillgång till fiber. Om du vill ha fiber kan du antingen ta direktkontakt med de företag som levererar fibernät, eller kontakta de olika tjänsteleverantörer som finns. En fördel är om ett större antal fastighetsägare, exempelvis via villaägar­förening eller samfällighet, inom ett område går samman och visar på att det finns ett brett intresse. Detta ökar chanserna att företagen kan få ekonomi i att dra ut fiber till just ert område.

Järfälla kommun har idag markavtal med följande företag:

 • Com Hem
 • IP-only
 • Järva Bredband
 • Grufman Gräv (f.d. Järfälla Bredband)
 • Pangea Networks
 • STOKAB
 • Svensk infrastruktur
 • TDC
 • Telenor
 • TeliaSonera Skanova Access
 • SITAB (begränsad del av kommunen)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp