Innehåll

Säkra skolvägar

Järfälla kommun arbetar aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan på ett säkert sätt. En ny struktur för hur kommunen aktivt ska arbeta med säkra skolvägar är framtagen. Riktlinjer för säkra skolvägar antogs 2018 och redogör hur Järfälla kommun arbetar med trafikmiljön kring skolor.

Projektet "Säkra skolvägar" är ett samarbete mellan park- och gata-avdelningen, barn- och ungdomsnämnden samt fastighetskontoret som ser över trafikmiljöerna vid kommunens skolor. Vi arbetar gemensamt med förbättringar i trafikmiljön och mot förbättrade resvanor.

Arbetet inleddes med att kommuns park- och gataavdelning träffade ett antal skolor för att hålla en dialog med skolan om trafiksituationen. Detta för att undersöka hur barn och föräldrar upplever skolans närområde. Under sommaren 2018 inventerades omgivningen kring alla kommunens skolor och därmed rangordnats efter 15 kriterier, vilket har resulterat i en prioriteringslista.

Dessa 15 kriterier är observerade ur ett trafikperspektiv och baserade på hur närliggande miljö ser ut i dagsläget, finns det: separerade gång- och cykelvägar, godkända mått på gång- och cykelvägar, belysning på gång- och cykelvägar, tillgänglig cykelparkering, tillräckligt antal cykelparkeringar, finns tak på cykelparkeringar, hastighetsbegränsning, hastighetsdämpande åtgärder vid trafikerade korsningar, fri sikt (gatans möblering), synliga markeringar vid korsningar/övergångsställen, säker gångväg från hållplats, tillräcklig väntyta vid hållplats, belyst hållplats, varumottagning skild från barnens vistelse, krävs fordonsbackning vid leverans. Beroende på platssituationen ges poäng för låg/hög standard, varje enskild skola har fått en slutpoäng och skapat en rangordning av kommunens skolor.

Kommunen arbetar utefter rangordningen och årligen är målet att arbeta med fyra till fem skolor. Varje skola kommer att kontaktas när arbetet med er skola drar igång.

Vad innebär detta för min skola?

Samarbetet med varje skola innebär ett möte med Järfälla kommun om trafiksituationen vid skolan. Vi skickar en digital enkätundersökning och bjuder in barn och föräldrar till en workshop, som vi sedan utgår ifrån i det efterföljande arbetet med eventuella åtgärder.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp