Innehåll

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar och kurvor ger en säkrare trafikmiljö. Att ta hand om häckar och buskage kan rädda liv. Läs vad som gäller, och om vad du kan göra för att öka trafiksäkerheten på Järfällas gator.

 Låt det gärna växa och grön­ska, men inte på trottoaren. Enligt plan- och bygglagen har du som fastighetsägare vissa skyldigheter att hålla efter växtlighet som hänger ut på trottoaren.

Rätt avstånd innanför tomt­gräns för din plant­ering

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Tomt intill gata

Kvistar och grenar får inte sticka ut på gångbanan. Det utrymme som behövs för att passera utanför din fastighet räknas som gångbana, även om det inte är en upphöjd trottoar. Alla som går ska kunna ta sig fram utan pro­blem och gångbanan bör hållas ren och snygg. Skyltar och belysning skall hållas fria från skymmande växtlighet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanter och gående. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 meter
  • Över cykelväg - minst 3,2 meter
  • Över körbana - minst 4,7 meter

  Utfart

  Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel, 2,5 meter åt vardera håll.

  Hörntomt

  Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter. Om din tomt ligger intill en gång- och cykel­väg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som ska vara:

  • minst 10 meter när tomten vetter mot en gata med hastighetsbegränsningen 40 eller högre
  • minst 5 meter mot en gata med hastighetsbegränsning 30

  Har du fått en uppmaning från oss om att avlägsna trafikfarlig vegetation?

  Om vi upptäcker att din vegetation tar för mycket plats och därmed innebär en trafikfara brukar vi meddela dig om detta genom att lägga en folder i din brevlåda. Där kan du läsa om vilka regler som gäller, och när du senast ska ha åtgärdat den trafikfarliga vegetationen. Tack för att du bidrar till en säkrare kommun!

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp