Gå direkt till sidans innehåll

Datum­parkering

Skylt som visar att det är datumparkering

Datumparkering gäller på kommunens vägar. Kontrollera och var observant på uppsatta vägmärken och skyltar (sitter uppsatta vid alla infarter till kommunen).

Så fungerar datum­parkeringen

  • På vägsida med jämna adressnummer är det under dygn med jämnt datum förbjudet att parkera alla dagar kl. 00.00-15.00.
  • På vägsida med udda adress­nummer är det under dygn med udda datum förbjudet att parkera alla dagar kl. 00.00-15.00.

Detta gäller för vägar där kommunen är väghållare och inget annat har angivits.

Jag kan bara se adress­nummer på ena sidan av vägen, vad gäller då?

Datum­parkeringen gäller även i detta fall. Om du bara kan se adress­nummer på ena sidan av vägen, till exempel jämna nummer, så gäller ojämna nummer på vägsidan utan synliga adress­nummer.

Exempel på förbjuden och tillåten parkering

Datumparkering, illustration

Senast uppdaterad: 2018-05-04

Upp