Innehåll

Datum­parkering

Skylt som visar att det är datumparkering

Datumparkering gäller på kommunens vägar. Kontrollera och var observant på uppsatta vägmärken och skyltar (sitter uppsatta vid alla infarter till kommunen).

Så fungerar datum­parkeringen

  • På vägsida med jämna adressnummer är det under jämnt datum alltid förbjudet att parkera kl. 00.00-15.00.
  • På vägsida med udda adressnummer är det under udda datum alltid förbjudet att parkera kl. 00.00-15.00.

Detta gäller för vägar där kommunen är väghållare och inget annat har angivits.

Jag kan bara se adress­nummer på ena sidan av vägen, vad gäller då?

Datum­parkeringen gäller även i detta fall. Om du bara kan se adress­nummer på ena sidan av vägen, till exempel jämna nummer, så gäller ojämna nummer på vägsidan utan synliga adress­nummer.

Exempel på förbjuden och tillåten parkering

Datumparkering, illustration

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp