Innehåll

Ägarbyte för VA- och avfalls­abonnemang

Vid överlåtelse av fastighet behöver ett ägarbyte för fastighetens VA- och avfalls­abonne­mang anmälas.

När den nya ägaren registrerats övergår betalningsansvaret till denna. Fram till dess att ägarbytet anmäls är säljaren betalningsansvarig. Detta behöver du som köpare eller säljare av fastighet göra:

  1. Läs av vattenmätaren på flyttdagen så att flyttfakturan blir korrekt. Säljaren är ansvarig för abonnemanget fram till detta datum.
  2. Fyll i e-tjänsten för ägarbytesanmälan nedan. Både säljare och köpare kan starta e-tjänsten. Ärendet kommer därefter skickas vidare till den andre parten för signering. Detta kräver att du kan namn och e-post eller mobilnummer till denne. Innan du fyller i ansökan ska du som:
    Ny ägare: Fråga tidigare ägare om dennes kundnummer samt fastighetens anläggningsnummer vilket framgår av avfallsfakturan.
    Tidigare ägare: Fråga ny ägare om denne fortsatt vill dela avfallskärl med granne/grannar för det fall kärldelning sker för fastigheten idag.
  3. När ägarbytesanmälan kommer in till oss skickar vi en så kallad flyttfaktura till säljaren. Detta är en slutgiltig faktura och avtalet med oss är därmed avslutat.
  4. När ägarbytet är registrerat skickar vi en bekräftelse till den nya ägaren.
  5. Som säljare är det trevligt om du rengör sopbehållaren inför den nya ägarens tillträde.

Vid uthyrning av fastighet

Om fastigheten ska hyras ut är fastighetsägaren alltid betalningsansvarig för vattenförbrukning. Järfälla kommun kan som service skicka fakturan till hyresgästen. Uteblir betalning kommer kommunen att informera fastighetsägaren.

Kontakta oss för hjälp med flytt av faktura till hyresgäst

Ägarbyten för anläggning med dödsbo

Ägarbyten rörande anläggning med dödsbo hanteras inte via denna e-tjänst. För sådana ärenden kan du kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp