Gå direkt till sidans innehåll

Parker

I många av Järfällas parker arrangeras årligen olika evene­mang till exempel majbrasa, mid­sommar­firande, teater, musik­evene­mang med mera.

De flesta Järfällabor har nära till parker och grön­områden. Tätorts­bebyggelsen omges av varierad natur i norr, öster och väster. Att förbättra tillgänglig­heten till natur­områdena och förstärka sam­banden mellan större park- och natur­områden genom gröna stråk är viktiga uppgifter.

Görväln­parken

Parken vid Görvälns slott har gamla anor. Alléerna från 1700-talet har nyligen restaurerats och parken har flera rester av det arboretum (trädsamling) som började anläggas i slutet av 1800-talet. Under senare år har parken kompletterats med en rhodo­dendrondal, frilufts­scen och skulptur­installationer.

Vid slottet finns också Görvälns gårds­museum (öppet efter överens­kommelse), servering i Görvälns slott och raststuga i det före detta hönshuset.

Kallhälls­parken

Kallhälls­parken är en promenad­park med fågel­damm och grön­ytor för lek och aktiviteter. I parken finns även en av kommunens hund­rast­gårdar, och lek­parken "Lek för alla". På sommaren bjuds småfåglarna på solrosfrön i "fågel­restaurangen".

Riddarparken

Riddarparken är den centrala och moderna stadsparken i Jakobsbergs centrum.

I parken finns vackra blomster­planteringar, per­golor med klängrosor, sitt­platser och vattenlek. Ser­vering och parklek finns i Verdandis regi. Parken tilldelades 1996 års Sienapris för bästa utemiljö.

Skälby­parken

Denna fina park vid Skälby gård, präglas av sten­hällar, gamla tallar, enar, slån och stora öppna gräsytor.

En stor del av park­området utgörs av ett vårdat forn­minnes­område. Skälby bygde­förening anordnar regel­bundna evenemang. Här finns också dansbana, lekplats med BMX-bana samt "Grytan", en iordningställd arbetarbostad från 1920-talet.

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp