Innehåll

Parker

I många av Järfällas parker arrangeras årligen olika evene­mang till exempel
mid­sommar­firande, teater, musik­evene­mang med mera.

De flesta Järfällabor har nära till parker och grön­områden. Tätorts­bebyggelsen omges av varierad natur i norr, öster och väster. Att förbättra tillgänglig­heten till natur­områdena och förstärka sam­banden mellan större park- och natur­områden genom gröna stråk är viktiga uppgifter.

Görväln­parken

Parken vid Görvälns slott har gamla anor. Alléerna från 1700-talet har nyligen restaurerats och parken har flera rester av det arboretum (trädsamling) som började anläggas i slutet av 1800-talet. Järfälla kommun började att anlägga Görvälns arboretum på nytt under 1980-talet under dåvarande stadsträdgårdsmästarens ledning. Slottets äldre träd passade som utgångspunkt och tillsammans med nyplanteringar fick parken ett lyft. Träd och buskar från olika delar av världen planterades för att visa på den variation av arter som klarar vårt svenska klimat.

Ladda ner Görvälnsparkens trädlista Pdf, 303.4 kB.

Under senare år har parken kompletterats med en rhodo­dendrondal, frilufts­scen och skulptur­installationer. Vid slottet finns också Görvälns gårds­museum (öppet efter överens­kommelse), servering i Görvälns slott och raststuga i det före detta hönshuset.

Kallhälls­parken

Kallhälls­parken är en promenad­park med fågel­damm och grön­ytor för lek och aktiviteter. I parken finns även en av kommunens hund­rast­gårdar, och lek­parken "Lek för alla". På sommaren bjuds småfåglarna på solrosfrön i "fågel­restaurangen".

Riddarparken

Riddarparken är den centrala och moderna stadsparken i Jakobsbergs centrum.

I parken finns vackra blomster­planteringar, per­golor med klängrosor, sitt­platser och vattenlek. Ser­vering och parklek finns i Verdandis regi. Parken tilldelades 1996 års Sienapris för bästa utemiljö.

Kyrkparken

Barkarbystadens stadspark, Kyrkparken, är en multifunktionell park som fungerar som skyfallspark, bidrar med värdefulla ekosystemtjänster och erbjuder fina promenadvägar och mötesplatser för boende i Barkarby.

Här hittar du en naturinspirerad lekmiljö där även barn med extra behov kan leka bland stock och sten. Lekplatsen har naturtema och är indelad i fyra rum: Höjden, Gläntan, Havet. Varje rum har sin egen unika sagofigur som är inspirerad av de djur som hör hemma i temat.

Skälby­parken

Denna fina park vid Skälby gård, präglas av sten­hällar, gamla tallar, enar, slån och stora öppna gräsytor.

En stor del av park­området utgörs av ett vårdat forn­minnes­område. Skälby bygde­förening anordnar regel­bundna evenemang. Här finns också dansbana, lekplats med BMX-bana (av engelskans bicycle motocross) samt "Grytan", en iordningställd arbetarbostad från 1920-talet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp