Gå direkt till sidans innehåll

Konst

Järfälla kommun köper regelbundet in konst till sina verk­samheter och till offentliga miljöer utomhus och inom­hus. Det finns en konsthall och en skulpturpark i kommunen.

Hitta konst och ut­ställningar

Jakobsbergs konsthall

Adress: Jakobsbergs bibliotek, Jakobsbergs centrum, Väpnar­stråket. Konsthallens öppettider följer bibliotekets öppettider.

Läs mer om Jakobsbergs konsthall

Görvälns skulptur­park

Adress: Görvälnsvägen i Järfälla. Skulpturparken ligger i anslutning till Görvälns slott. Skulptur­parken är öppen dygnet runt, året om.

Läs mer om Görvälns skulptur­park

Konstkarta Järfälla

I Järfälla finns 1%-regeln

Den innebär att om en kommunal byggnad har byggts om eller renoverats för 5 miljoner kronor eller mer, så ska 1 % av kostnaden gå till konstnärlig utsmyckning.

Så fungerar arbetet med 1 %-regeln

I samarbete mellan Järfälla Kultur och den berörda verk­samheten i byggnaden bildas en arbetsgrupp. Den får en uppgift att välja ut en konst­när med uppdrag att utföra en konstnärlig utsmyckning som är passande för miljön, personal samt barn och elever eller andra som ska vistas i lokalen.

Konstpolicy

Konst­utställningar i Järfälla regleras i en policy som antogs av Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 2019. Nedan visas ett utdrag ur utställnings­policyn: Konst­verksamheten ska präglas av mångsidighet och variation. Publiken ska möta olika temp­erament och konstarter, olika tekniker och uttryck. Såväl det etablerade som det nya och oväntade ska förekomma. Verksamheten väjer inte för det utmanande, men vill ock­så visa upp det traditionella.

Läs hela konstpolicynPDF

Institution och publik

Verksamheten ska ses som en konstbildnings­institution som också vänder sig till en ovan konstpublik.

Kvalitet

Kvalitetskravet ska ställas högt och varje utställning ses som ett inlägg i en diskussion om kvalitets­begreppet. Amatör­konsten måste bedömas utifrån sina egna förut­sättningar, men också här bör kvalitets­kraven finnas.

Lokal prägel

Järfälla kommun har ett särskilt ansvar för att främja utvecklingen av konstlivet i kommunen genom att stödja lokala konstnärer, föreningar, studie­förbund, förskola och skola i deras ambitioner inom området.

Senast uppdaterad: 2020-02-24

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp