Innehåll

Nämnder

Kommunfullmäktige är högsta beslutande instans i kommunen, men där fattas inte alla beslut. Många frågor överlåts till kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd måste finnas i alla kommuner. Kommunfullmäktige tillsätter även de nämnder som behövs för att fullgöra de uppgifter som enligt lagar ligger på kommunerna (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen med mera). Övriga nämnder är frivilliga och inrättas efter behov.

I Järfälla kommun finns, utöver kommunstyrelsen, 10 politiska nämnder samt en överförmyndare.

Våra nämnder

Barn- och ungdomsnämnden

Kompetensnämnden

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Valnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldrenämnden (ej längre aktuell)

Överförmyndaren

Krisledningsnämnden

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp