Gå direkt till sidans innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby och Veddesta

Ett körfält stängs av vid Byleden

Vad? Vi breddar gång- och cykelbanan från Österdalsvägen till Skälbyvägen. Arbetet kommer att ske i olika etapper. Under den första etappen kommer det ena körfältet att stängas av och regleras med trafiksignal och växelvis trafik.

När? Körfältet uppskattas vara avstängt från 16 november och fyra veckor framåt. Hela arbetet beräknas färdigt i mars 2021.

Konsekvenser för trafikanter? Ett körfält stängs av och regleras med trafiksignal och växelvis trafik.

Gång- och cykelväg mellan Barkarby och Spånga stängs av

Vad? Trafikverket stänger tillfälligt av gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga. Gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen stängs av på grund av säkerhetsskäl då det pågår förberedande arbeten inför sommarens gjutningsarbeten på broarna över Hjulsta trafikplats.

När? Gång- och cykelvägen stängs av från och med 4 maj och öppnar till hösten igen.

Konsekvenser för trafikanter? Trafikverket hänvisar dig som går och cyklar till Skälbyvägen-Ekvägen-Avestagatan.

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stängdes av i oktober 2018. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från TrafikverketPDF

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Jakobsbergs centrum, ombyggnad

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Kallhäll och Stäket

Skälby

Ett körfält stängs av vid Byleden

Vad? Vi breddar gång- och cykelbanan från Österdalsvägen till Skälbyvägen. Arbetet kommer att ske i olika etapper. Under den första etappen kommer det ena körfältet att stängas av och regleras med trafiksignal och växelvis trafik.

När? Körfältet uppskattas vara avstängt från 16 november och fyra veckor framåt. Hela arbetet beräknas färdigt i mars 2021.

Konsekvenser för trafikanter? Ett körfält stängs av och regleras med trafiksignal och växelvis trafik.

Viksjö

Senast uppdaterad: 2020-05-14

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp