Innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby och Veddesta

Vi stänger av och leder om gång- och cykelväg till naturreservatet från Barkarbystaden

Vad? Vi stänger av gång- och cykelvägen som går ut till naturreservatet från Fänriksvägen vid Ålstaskolan i Barkarbystaden. Gång- och cykelvägen leds om via Ålsta torg och upp genom Ålsta parken, Dalens förskola och Flyginfarten.

När? Från och med 2 mars 2021 till och med 2022/2023.

Varför? Omledningen beror på att arbetet med att bygga Ålstaskolan, vägar, gator, torg, parker och nya kvarter på det gamla flygfältet går in i ett mer intensivt skede med mycket byggtrafik. Vi vill att det ska vara säkert för dig som cyklar och promenerar i området.

Konsekvenser för trafikanter? Gång- och cykeltrafikanter kommer under denna period att ledas runt arbetsområdet för att komma ut till naturreservatet. Omledningen sker via Ålsta tog, Ålsta parken, Dalens förskola, Flyginfarten och via Trettiometerskärrets parkering. Den nya gång- och cykelvägen tiill naturreservatet blir något längre, cirka 250 meter. Skyltar finns på plats och visar vägen.

Illustration över hur gång- och cykelvägen leds om Pdf, 519.6 kB.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från Trafikverket Pdf, 173.2 kB.

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Kallhäll och Stäket

Parkeringszonförbud på Lädersättravägen och närliggande gator

Var? Från och med 1 september 2022 gäller zonförbud inom området för Lädersättravägen och granngatorna Fabelvägen, Rödluvevägen, Snövitvägen, Askungevägen, Trollvägen, Sagovägen, Dvärgvägen och Tomtevägen. Det innebär att man endast får parkera på angivna, skyltade parkeringsplatser och enligt gällande skyltning.

Varför? Beslutet har tagits efter att översyn genomförts och utifrån beaktande av tidigare önskemål. Bakgrunden till beslutet är bland annat önskemål om fler lastplatser, ändrad sophantering och att underlätta för servicefordon och servicearbeten.

Skälby

Viksjö

Rondell Viksjöleden får ny utformning sommaren 2022


Vad? Rondellen får en ny utformning med inspiration av Hummelmoras strandvallar.
Cirkulationsplatsen, körfältens utformning kommer inte förändras.

Var? Traktorvägen - Viksjöleden – Hummelmoravägen

Varför? Rondellen är idag anonym med gräs och plattor. Utformningen kommer markera entrén till Hummelmoras naturreservat och dess strandvallar. Ytor för klippt gräs kommer tas bort och ersättas med sten, sedum och några tallar. Några stenblock från gamla Stäketbron kommer återanvändas för att bevara Järfällas historia. Ny ljussättning på befintliga belysningsstolpar sätts upp.

När? Beräknas färdig under början av september.

Illustrationsvy från norr mot söder på Viksjöleden.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp