Innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Viksjöleden: Dubbelkorsningen vid Elektronikhöjden

Varför genomförs arbetet? För att öka kapaciteten och därmed framkomligheten i korsningarna som idag är högt belastade.

Vilka åtgärder genomförs? Vi breddar befintliga körfält, tillgänglighetsanpassar övergångställen, river befintlig asfalt och ersätter med ny asfalt, målar väglinjer och utför belysningsarbeten. Arbetet kommer även bestå av att flytta trafiksignaler samt programmering av trafiksignalanläggning.

När? Arbetet startar i slutet av juni och beräknas färdigt i slutet av september.

Konsekvenser för trafikanter? Arbetet kommer stundtals att innebära begränsad framkomlighet. Under perioden kommer trafiken att ledas om med hjälp av omledningsskyltar. Fållor för gång- och cykeltrafikanter kommer att placeras på olika platser under arbetets gång. Byggtransporter kommer att ske till och från platsen.

Jakobsberg: Fem broar renoveras

Vad? Vi byter tätskikt på broarna vid Viksjöleden/Nibbleparken, Viksjöleden vid Hästskovägen, Viksjöleden vid Kärrvägen, Järfällavägen vid Frihetsvägen.

När? Arbetet startar i maj och beräknas vara färdigt i november.

Varför genomförs arbetet? Broarna har uppnått sin tekniska livslängd.

Konsekvenser för trafikanter? Trafiken kommer att ledas om på ena sidan av vägen. Halva bron stängs av i taget. Kan innebära minskad framkomlighet.

Viksjö: Fyra broar renoveras

Vad? Vi byter tätskikt på broarna vid Viksjöleden/Plogvägen, Hummelmoravägen vid Ålvägen, Hummelmoravägen vid Orkestervägen och Hummelmoravägen vid Banangränd.

När? Arbetet startar i mitten av mars och beräknas vara färdigt i juli.

Varför genomförs arbetet? Broarna har uppnått sin tekniska livslängd.

Konsekvenser för trafikanter? Trafiken kommer att ledas om på ena sidan av vägen. Halva bron stängs av i taget. Kan innebära minskad framkomlighet.

Ny regional gång- och cykelväg på Österdalsvägen

Vad? Vi bygger en ny regional gång- och cykelväg och lägger ny asfalt på körbanan mellan Orgonavägen och Castorvägen. Vi breddar också befintlig gång- och cykelbana längs med Österdalsvägen pågår med start från Orgonavägen och avslutas vid korsningen Castorvägen. Vi bygger även nya hållplatser och ordnar trafiksäkra korsningar.

När? Allt beräknas vara färdigt till sommaren 2024. Breddningen av befintlig gång- och cykelbana beräknas färdigt till december 2023.

Konsekvenser för trafikanter? Det kommer innebära begränsad framkomlighet, ett körfält kommer vara avstängt i perioder samt ojämn asfalt på körbanan.

Vi breddar gång- och cykelväg längs Viksjöleden

Vad? Under hösten breddas regional gång- och cykelväg och vi lägger ny asfalt på körbanan mellan Orgonvägen och Castorvägen. Under våren breddas gång- och cykelväg till Järfällavägen/Byleden. Vi bygger även nya hållplatser och ordnar trafiksäkra korsningar.

När: Österdalsvägen mellan Orgonaväg och Castorvägen beräknas färdigt till december 2023. Allt beräknas vara färdigt till sommaren 2024.

Varför? Arbetet utförs för att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister.

Konsekvenser för trafikanter? Kan periodvis innebära begränsad framkomlighet.

Arbeten längs med Flygfältsvägen och i delar av Kyrkparken påverkar framkomligheten.

Vad? Vi utför mark- och ledningsarbeten från flygfältet in längs med Flygfältsvägen och Kyrkparken.

När? Från mars 2023 fram till slutet av 2024.

Varför? Nya ledningar behövs för att Barkarbystaden ska kunna fortsätta växa.

Konsekvenser för trafikanter? Flyfältsvägen blir enkelrikad mot Barkarbyvägen under arbetena. I kortare perioder kommer delar av vägen behöva stängas av, liksom vissa parkeringsplatser. Trottoaren är öppen som vanligt.

Ny regional gång- och cykelväg på Österdalsvägen

Vad? Vi bygger en ny regional gång- och cykelväg och lägger ny asfalt på körbanan mellan Orgonavägen och Castorvägen. Vi breddar också befintlig gång- och cykelbana längs med Österdalsvägen pågår med start från Orgonavägen och avslutas vid korsningen Castorvägen. Vi bygger även nya hållplatser och ordnar trafiksäkra korsningar.

När? Allt beräknas vara färdigt till sommaren 2024. Breddningen av befintlig gång- och cykelbana beräknas färdigt till december 2023.

Konsekvenser för trafikanter? Det kommer innebära begränsad framkomlighet, ett körfält kommer vara avstängt i perioder samt ojämn asfalt på körbanan.

Vi bygger den nya vägen Rotevägen

Vad? Från och med september 2023 bygger vi den nya vägen Rotevägen. Arbetet äger rum i närheten av villorna i Kyrkbyn och innebär att byggfordon kommer att passera nära tomtgränserna. Arbetet omfattar schaktning, sprängning, berglastning och återställande av marken.

När? Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2025.

Konsekvenser för trafikanter? Gång- och cykelbanan mellan Kyrkbyn och Kyrkparken kommer i etapper att ledas om till en tillfällig gång- och cykelbana några meter bort. Under vecka 2 stänger vi gång- och cykelpassagen mellan Predikantvägen och Herculesgatan. Istället hänvisar vi gående och cyklister till en ny gång- och cykelpassage från Kyrkoherdesvägen. Skyltar finns på platsen för att vägleda.

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från Trafikverket Pdf, 173.2 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp