Innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Arbeten längs med Flygfältsvägen och i delar av Kyrkparken påverkar framkomligheten.

Vad? Vi utför mark- och ledningsarbeten från flygfältet in längs med Flygfältsvägen och Kyrkparken.

När? Från mars 2023 fram till slutet av 2024.

Varför? Nya ledningar behövs för att Barkarbystaden ska kunna fortsätta växa.

Konsekvenser för trafikanter? Flyfältsvägen blir enkelrikad mot Barkarbyvägen under arbetena. I kortare perioder kommer delar av vägen behöva stängas av, liksom vissa parkeringsplatser. Trottoaren är öppen som vanligt.

Vi bygger den nya vägen Rotevägen

Vad? Från och med september 2023 bygger vi den nya vägen Rotevägen. Arbetet äger rum i närheten av villorna i Kyrkbyn och innebär att byggfordon kommer att passera nära tomtgränserna. Arbetet omfattar schaktning, sprängning, berglastning och återställande av marken.

När? Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2025.

Konsekvenser för trafikanter? Gång- och cykelbanan mellan Kyrkbyn och Kyrkparken kommer i etapper att ledas om till en tillfällig gång- och cykelbana några meter bort. Under vecka 2 stänger vi gång- och cykelpassagen mellan Predikantvägen och Herculesgatan. Istället hänvisar vi gående och cyklister till en ny gång- och cykelpassage från Kyrkoherdesvägen. Skyltar finns på platsen för att vägleda.

Ny regional gång- och cykelväg på Österdalsvägen

Vad? Vi bygger en ny regional gång- och cykelväg och lägger ny asfalt på körbanan mellan Orgonavägen och Castorvägen. Vi breddar också befintlig gång- och cykelbana längs med Österdalsvägen pågår med start från Orgonavägen och avslutas vid korsningen Castorvägen. Vi bygger även nya hållplatser och ordnar trafiksäkra korsningar.

När? Allt beräknas vara färdigt till sommaren 2024. Breddningen av befintlig gång- och cykelbana beräknas färdigt till december 2023.

Konsekvenser för trafikanter? Det kommer innebära begränsad framkomlighet, ett körfält kommer vara avstängt i perioder samt ojämn asfalt på körbanan.

Kallhäll: Parkeringszonförbud på Lädersättravägen och närliggande gator

Var? Från och med 1 september 2022 gäller zonförbud inom området för Lädersättravägen och granngatorna Fabelvägen, Rödluvevägen, Snövitvägen, Askungevägen, Trollvägen, Sagovägen, Dvärgvägen och Tomtevägen. Det innebär att man endast får parkera på angivna, skyltade parkeringsplatser och enligt gällande skyltning.

Varför? Beslutet har tagits efter att översyn genomförts och utifrån beaktande av tidigare önskemål. Bakgrunden till beslutet är bland annat önskemål om fler lastplatser, ändrad sophantering och att underlätta för servicefordon och servicearbeten.

Ny gång- och cykelväg till naturreservatet från Barkarbystaden

Vad? Vi stänger av gång- och cykelvägen som går ut till naturreservatet från Fänriksvägen vid Ålstaskolan i Barkarbystaden. Gång- och cykelvägen leds om via Ålsta torg och upp genom Ålsta parken, Dalens förskola och Flyginfarten.

När? Från och med mars 2021. Omledningen gälls tills vidare.

Varför? Omledningen beror på att arbetet med att bygga Ålstaskolan, vägar, gator, torg, parker och nya kvarter på det gamla flygfältet går in i ett mer intensivt skede med mycket byggtrafik. Vi vill att det ska vara säkert för dig som cyklar och promenerar i området.

Konsekvenser för trafikanter? Gång- och cykeltrafikanter kommer under denna period att ledas runt arbetsområdet för att komma ut till naturreservatet. Omledningen sker via Ålsta tog, Ålsta parken, Dalens förskola, Flyginfarten och via Trettiometerskärrets parkering. Den nya gång- och cykelvägen tiill naturreservatet blir något längre, cirka 250 meter. Skyltar finns på plats och visar vägen.

Illustration över hur gång- och cykelvägen leds om Pdf, 325.5 kB.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från Trafikverket Pdf, 173.2 kB.

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp