Innehåll

Välkommen till logistiklösningen i Barkarby!

Logistiklösningen koordinerar transporter och bidrar till en hållbar utbyggnad i Barkarby. Wiklunds ansvarar för driften av logistiklösningen på uppdrag av Järfälla kommun.

Logistiklösningen till det stora stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som fram till 2032 ska samordna och resursoptimera de 488 000 byggtransporter som beräknas till området. Målsättningen är att logistiklösningen ska medföra positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktörer.

Aktuellt

Rapportera avvikelse

Nu kan du rapportera eventuella avvikelser direkt till Wiklunds.

Rapportera avvikelse här

Alla leveranser till Barkarbystaden ska förbokas i leveransplaneringssystemet

Boka in din leverans här

Öppettider

Måndag - torsdag: Kl 6-18

Fredag: Kl 6-16.30

Leveranser utanför ordinarie öppettider kan ske efter överenskommelse med Wiklunds.

Hitta hit

Norrviksvägen 101, 177 46 Järfälla.

yggtorrent
html code for google maps

Kontakt

Checkpoint

För operativa frågor är du välkommen att kontakta checkpoint.

Telefon: +46 8 580 947 10
E-post: logistik.barkarbystaden@wiklunds.se

Logistiksamordning

För frågor kring logistiklösningen är du välkommen att kontakta logistiksamordningen.

Tel: +46 70 271 22 23 
E-post: logistiksamordning@jarfalla.se

Tjänster

Bastjänster

Logistiklösningen består av tre bastjänster:

 1. Leveransplaneringssystem: Alla leveranser till Barkarbystaden ska förbokas i leveransplaneringssystemet ProMate. Boka din leverans här
 2. Checkpoint: Alla transporter till Barkarbystaden ska passera checkpoint. Där inväntar du signal för att fortsätta till byggarbetsplatsen. För att få passera checkpoint ska transporten uppfylla en fyllnadsgrad på 75 procent.
 3. Sam- och omlastnings­terminal: Om transporten inte uppfyller en fyllnadsgrad på 75 procent tillhandahåller Wiklunds en terminal för sam- och omlastning i Upplands Bro. Mer information om terminalen för sam- och omlastning hittar du här Pdf, 1.5 MB.

Tilläggstjänster

Wiklunds erbjuder tilläggstjänster som är frivilliga att nyttja. Tilläggstjänster regleras i separat avtal mellan entreprenören och Wiklunds.

Tilläggstjänster Pdf, 37.4 kB.

Prislista Pdf, 45 kB.

Avvikelser

Försenad leverans, skadat gods eller grindproblem? Eventuella avvikelser rapporterar du direkt till Wilkunds

Avvikelserapportering

Utbildning

Wiklunds erbjuder utbildning till dig som ansluter dig till logistiklösningen. Grundutbildningen omfattar en genomgång av de olika tjänsterna och leveransplaneringssystemet.

Frågor och svar

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna, och svaren, vi får kring logistiklösningen. Hittar du inte svaret på just din fråga? Välkommen att kontakta logistiksamordningen via e-post logistiksamordning@jarfalla.se

Allmänt om logistiklösningen

Varför finns en logistiklösning i Barkarbystaden?

Det finns stora fördelar med en effektiv logistiklösning i Barkarbystaden. En smidig hantering av byggrelaterade transporter under utbyggnaden bidrar till att byggnation och anläggningsarbete kan ske på ett ekonomiskt, effektivt och miljömässigt hållbart sätt. Nyttan och fördelarna är stor för boende, näringsidkare och byggaktörern: 

 • Kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg.
 • Ökad trivsel och trygghet för boende och näringsidkare.
 • God arbetsmiljö för byggaktörer.
 • Ökad leveransprecision och kortare byggtider.
 • Minskat materialsvinn.

Vem ansvarar för driften av logistiklösningen?

Wiklunds Åkeri AB ansvarar för driften av logistiklösningen på uppdrag av Järfälla kommun.

Läs mer om Wiklunds

Leveransplaneringssytem

Hur fungerar leveransplaneringssystemet?

Leveransplaneringssystemet finns i programmet ProMate.

I en kalenderfunktion bokar du in tidpunkt och plats för den aktuella leveransen. Du bokar in din leverans i systemet senast 24 timmar innan planerad ankomst. I systemet kan du också boka resurser för lossning, som till exempel lastmaskin.

Instruktion för hur du bokar din transport i ProMate Pdf, 520.3 kB.

När du ansluter dig till logistiklösningen erbjuder Wiklunds en utbildning i hur leveransplaneringssystemet fungerar.

Vem bokar leveranserna?

Byggherren som är ansluten till logistiklösningen avgör vem som ska kunna boka in leveranser i ProMate.
Det kan vara en eller flera ansvariga organisation och/eller en eller flera av era underentreprenörer.
Byggherren ansvarar för att den som ska boka in leveranser har tillgång till inloggningsuppgifter och utbildning i hur leveransplaneringssystemet fungerar. 

Checkpoint

Hur fungerar checkpointen?

Vid checkpoint kontrolleras all inkommande byggtrafik till Barkarbystaden III (BS III) och/eller Barkarbystaden IV (BS IV). Samtliga leveranser måste passera checkpoint för att komma in till byggområdet. Vid ankomst till checkpoint får leveransen en godkännandesignal och åker därefter vidare in till byggområdet, antingen via den södra eller norra grinden beroende på leveransdestination.

Vid hög belastning kan leveransen få vänta på grönt ljus vid checkpoint. 

Vad händer om en leverans är sen eller tidig till checkpoint?

Om en leverans är tidig eller sen till checkpoint kontaktar Wiklunds projektets logistikansvarig och bestämmer lämplig leveranstid.

Vad händer om jag har en akut leverans?

Om fyllnadsgraden på 75 procent är uppfylld kontaktar Wikunds projektets logistikansvarig och bestämmer lämplig leveranstid.

Om fyllnadsgraden på 75 procent inte är uppfylld kan en akut leverans passera mot en avgift på 1 000 kronor per leverans. Wiklunds kontaktar projektets logistikansvarig och bestämmer lämplig leveranstid.

Kan jag passera checkpoint utanför öppettiderna?

För transporter som behöver ske utanför ordinarie öppettider är du välkommen att kontakta logistikoperatören Wiklunds.

Telefon: +46 8 580 947 10
E-post: logistik.barkarbystaden@wiklunds.se

Terminal för sam- och omlastning

Varför tillhandahåller Järfälla kommun en terminal för sam- och omlastning?

Järfälla har ett krav på fyllnadsgrad motsvarande 75 procent för att få passera checkpoint. För byggaktör som inte har möjlighet att på egen hand säkerställa fyllnadsgraden har Järfälla upphandlat en tjänst för sam- och omlastning.   

Hur fungerar terminalen för sam- och omlastning?

Terminalen för sam- och omlastning ligger i Bro och används för de leveranser som inte uppfyller kravet på fyllnadsgrad på 75 procent. Dagen efter ankomst till terminalen körs leveransen ut med en så kallad slingbil. Wiklunds ansvarar därefter för lossning om kolli går att lossa med pallvagn. Om hjälp av maskin eller kran krävs måste byggaktören tillse detta.

Ledtider för sam- och omlastning Pdf, 1.5 MB. 

På terminalen för sam- och omlastning finns även möjlighet för mellanlagring. Vid önskad leverans av mellanlagrat gods bokas detta i leveransplaneringssystemet.

Nyttjande av terminalen är en frivillig tjänst och avtal tecknas direkt med Wiklunds. Avgiften är baserad på omlastat kolli.

Prislista Pdf, 45 kB.

Tilläggstjänster

Hur fungerar tilläggstjänsterna? 

Wiklunds kommer att erbjuda byggaktörer tilläggstjänster på frivillig basis. Avtal för dessa tilläggstjänster skrivs direkt mellan byggaktören och Wiklunds enligt en fastställd prislista. De tilläggstjänster som kan erbjudas om intresse finns kan vara:

 • Logistiksamordning på projekt.
 • Mellanlagring inom- och utomhus med direkttransporter.
 • Samordnad lastnings-och lossningstjänst.
 • Inbärning av material.
 • Kranbilstransporter.
 • Returtransporter.
 • Avfallstransporter.
 • Miljöarbete avfall – intern hantering på projekt.
 • Hållbarhetsredovisningar.
 • Trafikvakt.

Mer information om tilläggstjänster Pdf, 37.4 kB.

Är du intresserad av en tilläggstjänst är du välkommen att kontakta Wiklunds:
Telefon: +46 8 580 947 10
E-post: logistik.barkarbystaden@wiklunds.se

Anslutning & avgifter

Vem betalar anslutningsavgiften till logistiklösningen?

Det är byggherren som betalar anslutningsavgiften till logistiklösningen. Avgiften är en engångsavgift och fastställs vid marköverlåtelse och tecknande av exploateringsavtal. 

Hur beräknas anslutningsavgiften?

Avgiften för logistiklösningen baseras på antal kvadratmeter BTA i detaljplanen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp