Gå direkt till sidans innehåll

Detaljplan för Veddesta IV, fastigheten Veddesta 2:65 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-06 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheterna 2:76, 2:73, 2:65 med flera.

Uppdraget avser att skapa förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en levande blandstad med attraktivt boende, olika samhällsfunktioner, rekreation och service. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, förskolor samt centrumverksamheter i bottenplan som kontor och handel.

Det pågår arbete med att ta fram ett planförslag med tillhörande utredningar inför beslut om samrådsutställning.

Planprocess

Vi tar just nu fram förslag för detaljplan

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Tel 08-580 287 99
Kristupas.liorancas@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 187.7 kB

  2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 319.6 kB

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Upp