Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta IV

Diarienummer: Kst 2017/456
Fastigheterna Veddesta 2:76, 2:73 och 2:65 m.fl.

Detaljplan för Veddesta IV

Planprocess

Detaljplanen var ute på samråd mellan 10 mars och 7 april 2020. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget efter samrådet. Nästa tillfälle för synpunkter är i granskningsskedet.

Vi tar just nu fram förslag för detaljplan

Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Södra Veddesta att utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt två integrerade förskolor.

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Tel 08-580 287 99
Kristupas.liorancas@jarfalla.se

Erik Nord, exploateringsingenjör
Tel: 08-580 285 71
erik.nord@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 6.6 MB

 2. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 10.4 MB

 3. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 9.6 MB

 4. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 178.8 kB

 5. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 185.5 kB

 6. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 61.2 kB

 7. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 139.8 kB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 3.2 MB

 2. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 784.3 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-06 10.38 • Storlek: 3.3 MB

 4. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.7 MB

 5. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 661.4 kB

 6. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.7 MB

 7. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.6 MB

 8. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.8 MB

 9. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.8 MB

 10. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.3 MB

 11. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 99.5 kB

 12. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 2.1 MB

 13. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.8 MB

 14. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.7 MB

 15. Senast ändrad: 2020-03-06 14.36 • Storlek: 16.4 MB

Tidigare planskeden

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 187.7 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 319.6 kB

Senast uppdaterad: 2020-06-05

Upp