Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta IV

Diarienummer: Kst 2017/465
Fastigheterna Veddesta 2:76, 2:73 och 2:65 m.fl.

Detaljplanen är ute på samråd mellan 10 mars och 27 april 2020.


Observera att samrådstiden har förlängts till den 27 april. De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.Information om samrådsmöte


På grund av den rådande situationen med Coronaviruset kommer det planerade samrådsmötet i Barkarbyskolan att ställas in.


Samhällsbyggnadsavdelningen svarar gärna på era frågor och synpunkter via e-post som kan skickas till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Detaljplan för Veddesta IV

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Södra Veddesta att utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt två integrerade förskolor.

Planprocess

Vi tar just nu fram förslag för detaljplan

Lämna synpunkter på planförslaget

Samråd pågår just nu. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 27 april 2020 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med dnr kst 2017/465 Yttrande över detaljplan för Veddesta IV.

Information om behandling av dina personuppgifter

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Tel 08-580 287 99
Kristupas.liorancas@jarfalla.se

Erik Nord, exploateringsingenjör
Tel: 08-580 285 71
erik.nord@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 6.6 MB

 2. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 10.4 MB

 3. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 9.6 MB

 4. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 178.8 kB

 5. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 185.5 kB

 6. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 61.2 kB

 7. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 139.8 kB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 3.2 MB

 2. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 784.3 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-06 10.38 • Storlek: 3.3 MB

 4. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.7 MB

 5. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 661.4 kB

 6. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.7 MB

 7. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.6 MB

 8. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.8 MB

 9. Senast ändrad: 2020-03-06 14.36 • Storlek: 16.4 MB

 10. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.8 MB

 11. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.3 MB

 12. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 99.5 kB

 13. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 2.1 MB

 14. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.8 MB

 15. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 1.7 MB

Tidigare planskeden

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 187.7 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 319.6 kB

Senast uppdaterad: 2020-03-26

Upp