Gå direkt till sidans innehåll

Trädgårds­avfall

Kvistar, gräs, blad

Trädgårdsavfall är allt som uppkommer vid skötsel av en trädgård och kan antingen komposteras, lämnas till återvinnings­central eller hämtas/lämnas där du bor.

Vad sorteras som trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är allt som uppkommer från normal skötsel av hushållens träd­gårdar, gruppboenden och koloniträdgårdar. Trädgårds­avfall kan antingen kompost­eras, lämnas till återvinnings­central eller hämtas där du bor, med abonnemang eller enstaka beställning.

I Järfälla är det inte tillåtet att elda eller slänga trädgårds­av­fall i skog och mark. Du får inte heller slänga trädgårds­av­fallet som grovsopor.

Exempel på trädgårds­avfall

Det här får ligga i trädgårdskärlet:

 • Gräsklipp
 • Mindre klipp från buskar
 • Trädgårdsmaterial med en grovlek upp till 3 cm
 • Löv
 • Fallfrukt (mindre mängder)
 • Jord från krukväxter

Exempel på saker som inte är trädgårdsavfall
Aska, avverkade träd, stubbar, upprivna häckar, plastpåsar, plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelse­påsar eller påsar gjorda av bioplast, glas, jord, sten, sand och spån från djur­burar.

Boende i villa, radhus eller parhus

Schemalagd hämtning

Du kan ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Då har du ett kärl som hämtas regelbundet under växtsäsongen, vecka 15 till vecka 46 på fasta tömnings­dagar varannan vecka. Den dagen det är dags för tömning ställer du ut det gröna kärlet vid vägen före klockan 07:00.

Beställ abonnemang för trädgårdsavfall

Priser för schemalagd hämtning av trädgårds­avfall

 • Trädgårdsavfallskärl 370 liter, 16 gånger per år: 680 kr/år

Priser för extra hämtning av trädgårdsavfall

 • Extra hämtning nästa vardag: 130 kr
 • Extra säck/bunt vid ordinarie hämtning: 80 kr

Enstaka hämtningar utan abonnemang

Du kan beställa hämtning vid enstaka tillfällen. Då används inget kärl utan du använder pappers­säck utan plastad insida eller buntar ihop med komposter­bart snöre.

Har du mycket trädgårdsavfall kan du beställa en större container över helgen. Behöver du längre tid än en helg till­kommer extra hyra. Den ska alltid stå på tomten och inte ute på trottoarer eller gator. För att rymmas behöver den lika mycket plats som en parkeringsruta.

Beställ en hämtning av trädgårdsavfall genom att skriva till oss

Beställ en container över helgen genom att skriva till oss

Priser för enstaka hämtningar av trädgårds­avfall

 • Papperssäck eller buntat: 150 kr/m³
 • Container 10 m³: 1 750 kr för hämtning och hyra för en helg
  • Hyra från fjärde dagen tillkommer:
   • 10 m³: 31 kr/dag eller 610 kr/månad

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Trädgårdsavfall kan lämnas på Görvälns återvinnings­central.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat så att du kan sortera trädgårdsavfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av trädgårds­avfall i ditt bostads­område.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Trädgårdsavfall kan lämnas på Görvälns återvinnings­central.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Schemalagd hämtning

Som fastighetsägare har du möjlighet att starta trädgårds­abonnemang för dina boende. Då har ni ett kärl som hämtas regelbundet under växt­säsongen, vecka 15 till vecka 46 på fasta tömningsdagar varannan vecka.

Beställ abonnemang för trädgårdsavfall

Priser för schemalagd hämtning av trädgårds­avfall

 • Trädgårdsavfallskärl 370 liter, 16 gånger per år: 680 kr/år

Priser för extra hämtning av trädgårdsavfall

 • Extra hämtning nästa vardag: 130 kr
 • Extra säck/bunt vid ordinarie hämtning: 80 kr

Enstaka hämtningar utan abonnemang

Du kan också beställa enstaka hämtningar med buntat material eller sorterat i pappersäck vid en ordinarie tömning.

Finns det mycket trädgårds­avfall kan du beställa en större container över helgen. Behöver du längre tid än en helg till­kommer extra hyra. Den ska alltid stå på tomten och inte ute på trottoarer eller gator. För att rymmas behöver den lika mycket plats som en parkerings­­ruta.

Beställ en hämtning av trädgårdsavfall genom att skriva till oss

Beställ en container över helgen genom att skriva till oss

Priser för enstaka hämtningar av trädgårds­avfall

 • Papperssäck eller buntat: 150 kr/m³
 • Container 10 m³: 1 750 kr för hämtning och hyra för en helg
  • Hyra från fjärde dagen tillkommer:
   • 10 m³: 31 kr/dag eller 610 kr/månad

Få julgranar hämtade

Det finns möjlighet att få era granar hämtade mot en kostnad. Hämtningen sker i januari och måste förbokas. Granarna måste vara placerade synligt för chauffören från den vanliga hämtnings­platsen.

Lägg inte ut granarna för tidigt. De kan frysa fast eller bli översnöade och blir då inte hämtade.

Beställ hämtning av julgran genom att skriva till oss

Pris för hämtning av julgranar

1 310 kr/per hämtställe

Företag/verk­samhet

Verksamheter som fritids­boenden, gruppboenden och koloni­föreningar och liknande kan få hjälp av kommunen att hämta trädgårds­avfall (samma priser som för fastighets­ägare) andra verk­samheter och företag kan lämna på Görväln.

Beställ abonnemang för trädgårdsavfall

Beställ extra säck/bunt vid ordinarie hämtning genom att skriva till oss

Beställ extra hämtning genom att skriva till oss

Beställ container för trädgårdsavfall genom att skriva till oss

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Trädgårdsavfall kan lämnas på Görvälns återvinnings­central.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Senast uppdaterad: 2018-10-17

Upp