Innehåll

Trädgårds­avfall

Kvistar, gräs, blad

Årets trädgårdshämtning börjar under vecka 15 och 16.

Trädgårdsavfall är allt som uppkommer vid skötsel av en trädgård och kan antingen komposteras, lämnas till återvinnings­central eller hämtas/lämnas där du bor.

Vilken dag hämtas mitt trädgårdsavfall?

E-tjänst

Se när ditt avfall hämtas med hjälp av vår e-tjänst

Överblick

Gäller för dig som bor i villa, radhus eller parhus.

Se karta över hela Järfälla med hämtningsdagar

Barkarby och Skälby

 • Barkarby: För de flesta gäller onsdag jämn vecka
 • Barkarbystaden: Tisdagar jämna veckor
 • Skälby väster om Fornvägen och Myntvägen: Onsdagar udda veckor
 • Skälby norr om Kämpevägen/Österdalsvägen: Tisdagar udda veckor

Se karta med hämtningsdagar för Barkarby och Skälby

Jakobsberg

 • Norra Jakobsberg: Måndag jämna veckor
 • Södra Jakobsberg: Torsdag jämna veckor
 • Västra Jakobsberg: Torsdag jämna veckor
 • Östra Jakobsberg och Blixtvägen, Dimvägen och Daggvägen: Tisdag jämna veckor

Se karta med hämtningsdagar för Jakobsberg

Kallhäll och Stäket

 • Kallhäll: Måndag jämna veckor
 • Kallhälls villastad: Måndag udda veckor
 • Stäket: Måndag udda veckor
 • Polhem: Måndag jämna veckor
 • Berghem: Måndag jämna veckor

Se karta med hämtningsdagar för Kallhäll och Stäket

Viksjö

 • Västra och södra Viksjö: Tisdag udda veckor
 • Norra och östra Viksjö: Torsdag udda veckor

Se karta med hämtningsdagar för Viksjö

Vad sorteras som trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är allt som uppkommer från normal skötsel av hushållens träd­gårdar, gruppboenden och koloniträdgårdar. Trädgårds­avfall kan antingen kompost­eras, lämnas till återvinnings­central eller hämtas där du bor, med abonnemang eller enstaka beställning.

I Järfälla är det inte tillåtet att elda eller slänga trädgårds­av­fall i skog och mark. Du får inte heller slänga trädgårds­av­fallet som grovsopor.

Exempel på trädgårds­avfall

Det här får ligga i trädgårdskärlet:

 • Gräsklipp
 • Mindre klipp från buskar
 • Trädgårdsmaterial med en grovlek upp till 3 cm
 • Löv
 • Fallfrukt (mindre mängder)
 • Jord från krukväxter

Kärlet för trädgårdsavfall får inte fyllas så att det blir för tungt. Tunga kärl är ett arbetsmiljöproblem för de som hämtar och tömmer det, samt att kärlet går sönder. Om ett kärl bedöms vara för tungt vid hämtning beror det på kärlets vikt tillsammans med faktorer som vägens lutning och dess underlag. Ett riktvärde är att kärlet inte bör väga mer än 50 kg - 70 kg.

Trädgårdsavfallskärl är större än de andra kärlen för restavfall och matavfall för att man ska få plats med långa/krokiga grenar osv. När kärlet fylls upp till kanten med fallfrukt och gräs blir det mycket tyngre än det får vara. Om man har ett behov att göra sig av med mycket tungt gräs och fallfrukt så tipsar vi om att ställa trädgårdkärlet för tömning varannan vecka under växtsäsongen, så att man minskar risken för att överfylla kärlet.

Exempel på saker som inte är trädgårdsavfall

Hit räknas aska, avverkade träd, stubbar, upprivna häckar, plastpåsar, plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelse­påsar eller påsar gjorda av bioplast, glas, jord, sten och kattsand samt annat icke organiskt avfall från djur och djurburar.

Det finns även växter som inte ska hanteras bland trädgårdsavfallet. Invasiva arter som lupiner och parkslide med flera ska inte hanteras med övrigt trädgårdsavfall. De ska sorteras ut och hanteras separat för att förhindra spridning av frön. Den här typen av avfall lämnas på Görvälns återvinningscentral i väl förslutna plastsäckar i avsedd container för invasiva växter. För mer information om hur kommunen arbetar med invasiva arter följ länken nedan och på SÖRABs hemsida hittar du information om hur du ska hantera invasiva arter:

Invasiva arter - Järfälla kommun

Invasiva arter - SÖRAB

Boende i villa, radhus eller parhus

Schemalagd hämtning

Du kan ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Då har du ett kärl som hämtas regelbundet under växtsäsongen, vecka 15 till och med vecka 46 på fasta tömnings­dagar varannan vecka.

Den dagen det är dags för tömning ställer du ut trädgårdsavfallskärlet vid tomtgränsen (eller din gemensamma uppsamlingsplats ifall ni inte har hämtning från er fastighet) före klockan 07.00. I och med att trädgårdskärlet är tyngre än de vanliga sopkärlen är det inte möjligt att välja ett längre gångavstånd för hämtningen av ert trädgårdskärl. Även om du har ett uppmätt gångavstånd för dina andra sopkärl så gäller det inte för trädgårdskärlet.

Beställ abonnemang för trädgårdsavfall (e-tjänst)

Se karta över Järfälla med hämtningsdagar

Priser för schemalagd hämtning av trädgårds­avfall

 • Trädgårdsavfallskärl 370 liter, 16 gånger per år: 950 kr/år

Priser för extra hämtning av trädgårdsavfall

 • Extra hämtning av trädgårdsavfallskärl: 340 kr
  Hämtas nästa vardag.

Enstaka hämtningar utan abonnemang

Du kan beställa hämtning vid enstaka tillfällen. Du kan beställa ett trädgårdsavfallskärl eller en större container över helgen. Behöver du längre tid än en helg till­kommer extra hyra. Den ska alltid stå på tomten och inte ute på trottoarer eller gator. För att rymmas behöver den lika mycket plats som en parkeringsruta.

Beställ en hämtning av trädgårdsavfallskärl genom att skriva till oss

Beställ en container över helgen genom att skriva till oss

Priser för enstaka hämtningar av trädgårds­avfall

 • Tillfälligt trädgårdsavfallskärl: 340 kr/per helg 
 • Container 10 m³: 3 130 kr för hämtning och hyra för en helg
  • Hyra från fjärde dagen tillkommer:
   • 10 m³: 120 kr/dag
 • Stor container 30 m³: 7 590 kr för hämtning och hyra för en helg 
  • Hyra från fjärde dagen tillkommer:
   • 30 m³: 120 kr/dag 

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Trädgårdsavfall kan lämnas på Görvälns återvinnings­central.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat så att du kan sortera trädgårdsavfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av trädgårds­avfall i ditt bostads­område.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Trädgårdsavfall kan lämnas på Görvälns återvinnings­central.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Schemalagd hämtning

Som fastighetsägare har du möjlighet att starta trädgårds­abonnemang för dina boende. Då har ni ett kärl som hämtas regelbundet under växt­säsongen, vecka 15 till vecka 46 på fasta tömningsdagar varannan vecka.

Beställ abonnemang för trädgårdsavfall genom att kontakta Servicecenter

Priser för schemalagd hämtning av trädgårds­avfall

 • Trädgårdsavfallskärl 370 liter, 16 gånger per år: 950 kr/år

Priser för extra hämtning av trädgårdsavfall

 • Extra hämtning nästa vardag: 340 kr

Enstaka hämtningar utan abonnemang

Du kan också beställa enstaka hämtningar med buntat material eller sorterat i papperssäck vid en ordinarie tömning.

Finns det mycket trädgårds­avfall kan du beställa en större container över helgen. Behöver du längre tid än en helg till­kommer extra hyra. Den ska alltid stå på tomten och inte ute på trottoarer eller gator. För att rymmas behöver den lika mycket plats som en parkerings­­ruta.

Beställ en hämtning av trädgårdsavfall genom att skriva till oss

Beställ en container över helgen genom att skriva till oss

Priser för enstaka hämtningar av trädgårds­avfall

 • Tillfälligt trädgårdsavfallskärl: 340 kr/per helg
 • Container 10 m³: 3 130 kr för hämtning och hyra för en helg
 • Stor container 30 m³: 7 590 kr för hämtning och hyra för en helg
 • Hyra från fjärde dagen tillkommer: 10 m³ och 30 m³: 120 kr/dag


Företag/verk­samhet

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Trädgårdsavfall kan lämnas på Görvälns återvinnings­central.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp