Innehåll

Ormbacka C

Ett planarbete pågår för att utreda möjligheterna till radhus och parhus i Ormbacka etapp C.

Diarienummer: Kst 2020/85
Delar av fastigheterna Skälby 46:1 och 46:31
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Detaljplanen bearbetas efter de synpunkter som kommit in under samrådet. När det är klart kommer en granskning att påbörjas. Där kommer det att visas upp ett reviderat förslag till detaljplan.

Förslaget bearbetas.

Bakgrund och syfte

Planuppdrag gavs för att påbörja planarbetet den 3 februari 2020. Planarbetet visar möjligheten att utveckla en samtida trädgårdsstad som har ett sammanhang med den närliggande naturen och bebyggelsen. I förslaget delas runt 80 radhus upp i mindre grannskap samlade kring gemensamma gårdar. Området är tänkt att angöras från Växthusvägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Erika Fagerberg Lewenhaupt, planarkitekt
08-580 285 28
Erika.Fagerberg.Lewenhaupt@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samråd

Tidigare handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp