Gå direkt till sidans innehåll

Ormbacka C

Ett planarbete har påbörjats för att utreda möjligheterna till radhus och parhus i Ormbacka etapp C.

Diarienummer: Kst 2020/85
Delar av fastigheterna Skälby 46:1 och 46:31

460x260

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Bakgrund och syfte

Planuppdrag gavs för att påbörja planarbetet den 3 februari 2020. I planarbetet utreds möjligheten att utveckla en samtida trädgårdsstad som har ett sammanhang med den närliggande naturen och bebyggelsen. I förslaget delas rad-, kedje- och parhus upp i mindre grannskap samlade kring gemensamma gårdar. Området är tänkt att angöras från Växthusvägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Teresa Westman
Telefon: 08-580 298 91
E-post: teresa.westman@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Hannah Linngård
E-post: hannah.linngard.k@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad: 2020-02-10

Upp