Gå direkt till sidans innehåll

Årlig inkomst­jämför­else

Järfälla kommun gör en årlig ­jämförelse mellan familjens uppgivna inkomst och den inkomst man deklarerat till Skatte­verket.

Familjer/hushåll som har betalat för mycket avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Om beloppet som skiljer är under 300 kronor per år händer ingenting: Man får ingen extra faktura att betala och ingen utbetalning med pengar tillbaka.

Avgiften som du betalar varje månad för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är preliminär tills vi jämfört med den inkomst som du deklarerat mot Skatteverket. Den extra fakturan baseras alltså på det ni deklarerat, delat med 12 månader, och jämfört med de uppgifter som ni skickat in till oss på kommunen.

När du lämnar inkomst till Järfälla kommun måste du räkna med hela årets inkomst, även om du inte haft plats hela året.

Här hittar du de vanligaste frågorna om den årliga inkomstjämförelsen.

Hur vet jag om jag ska betala eller få tillbaka pengar?

Du som ska betala får en extra faktura som kommer i början på september, men som har en längre betalnings­period så att du kan dela upp kostnaden på två månader.

Om du istället ska få tillbaka pengar så ser du ett minustecken framför beloppet på fakturan.

Vad ska jag göra om jag inte har möjlighet att betala just nu?

Sista dagen som fakturan ska vara betald är den 31 oktober 2019. Om du vill dela upp fakturan kan du betala hälften i september, och hälften i oktober. Du använder då samma OCR-nummer på båda betalningarna. Det viktiga är att hela beloppet är slutbetalt den 31 oktober 2019.

Jag behöver längre tid på mig att betala av fakturan, vad kan jag göra?

Behöver du längre tid på dig att betala så kan du ansöka om anstånd via e-tjänst

Längst tid som vi kan ge anstånd till är den 31 december 2019 men på så vis kan du alltså dela upp kostnaden ytterligare.

Behöver du ännu längre tid på dig att betala så finns ett sista alternativ att göra en avbetalningsplan hos Intrum. Då läggs det dock på 8 % på fakturans värde, 170 kr som engångsavgift, 60 kr per avi om man inte väljer autogiro etc.

Om du väljer att göra en avbetalningsplan och dela upp fakturans belopp på upp till 12 månader så fyller du i uppgifterna i denna e-tjänst

Jag ska få tillbaka pengar, vad gör jag då?

Om du ska få tillbaka pengar så kommer det först göras en kontroll så att du inte har andra obetalda fakturor hos kommunen. Dessa kommer då att dras av, vilket innebär att det belopp du får tillbaka kan skilja sig från beloppet som står på fakturan.

Om vi ska betala tillbaka pengar till dig så kan du underlätta genom att du som står som fakturamottagare lämnar ditt kontonummer för utbetalning via vår e-tjänst.

Lämna ditt kontonummer för utbetalning

Om vi inte har något kontonummer att betala till så skickas pengarna via en utbetalningsavi. Utbetalningar sker under oktober månad 2019.

Hur beräknas avgiften?

Vad man betalar för att ha sina barn på förskola eller fritidshem bestäms av flera saker: hur mycket man har i lön eller annan inkomst som man betalar skatt på, hur gammalt barnet är och hur många timmar barnet är i förskolan varje vecka. Kostnaden för barn på fritidshem är bara uträknad på vilken lön man har.

Läs mer om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Vad menas med hushåll?

Med hushåll avses familj, ensamstående, gifta eller samman­boende på den adress där barnet är folkbokfört.

Hur anmäler jag ny inkomst?

För att din avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritids­hem ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuell inkomst­uppgift. Räkna ut hushållets årsinkomst före skatt och dividera den med 12. Då får du fram uppskattad genom­snittlig månads­inkomst och det är den du ska ange när du anmäler hus­hållets inkomst till oss.

Anmäl eller ändra hushållets inkomst via e-tjänst

Vad ska jag göra om jag har fler frågor?

Om du har fler frågor som inte har besvarats här kan du vända dig till servicecenter via kontaktformuläret eller ringa på telefon 08-580 285 00.

Senast uppdaterad: 2019-08-27

Upp