Gå direkt till sidans innehåll

Barkarby Centrum

Ett planarbete har påbörjats vid pendeltågsstationen Barkarby för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Diarienummer: Kst 2018/503
Fastigheterna Barsbro 7:2 m.fl.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

460x260

Vad händer just nu

Vi arbetar med att ta fram ett planförslag inför samråd.

Bakgrund och syfte

Planområdet ligger utmed järnvägen vid pendeltågsstationen Barkarby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Teresa Westman
Telefon: 08-580 298 91
E-post: teresa.westman@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Oskar Rosell, projektledare
E-post: oskar.rosell@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp