Gå direkt till sidans innehåll

Björkeby 1:276 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Björkeby 1:276 och 1:316 i Järfälla kommun.

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya boendemöjligheter i Barkarby samt fortsatt möjliggöra för offentlig och/eller kommersiell service i bottenplan. Det gäller cirka 70 mindre bostäder som fastighetsägaren avser upplåta åt studenter.

Samrådet pågår under perioden 24 september 2019 - 24 oktober 2019.

Planprocessen

De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.

Öppet hus hålls den 2 oktober 2019, klockan 17:00 – 18:45 i Barkarby bibliotek, Jaktplan 2 i Barkarby. Där kan du träffa oss som jobbar med planen och få svar på dina frågor.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 24 oktober 2019 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med Kst 2018/521 Yttrande över detaljplan för Björkeby 1:276 m.fl.

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Jakob Stenfelt, Projektledare/planarkitekt, 08-580 285 39, jakob.stenfelt@jarfalla.se

Anne-Marie Engman-Ott, Exploateringsingenjör/biträdande projektledare, 08-580 245 24, Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se

Planområdet på kartan

Se var området ligger på Järfällakartan

3D-modell över Björkeby 1:276 m.fl.

Se 3D-modell över området här

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 190 kB

  2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 15.2 MB

  3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 737.9 kB

  4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 5.1 MB

Aktuella utredningar

  1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 2.2 MB

  2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 5.1 MB

  3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 8.1 MB

  4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 515.5 kB

Senast uppdaterad: 2018-06-12

Upp