Gå direkt till sidans innehåll

Björkeby 1:276 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Björkeby 1:276 och 1:316 i Järfälla kommun.

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya boendemöjligheter i Barkarby samt fortsatt möjliggöra för offentlig och/eller kommersiell service i bottenplan. Det gäller cirka 70 mindre bostäder som fastighetsägaren avser upplåta åt studenter.

Samrådet pågick under perioden 24 september 2019 - 24 oktober 2019.

Nu sammanställer vi de inkomna yttrandena och ser över hur vi kan omarbeta förslaget.

Planprocessen

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Jakob Stenfelt, Projektledare/planarkitekt, 08-580 285 39, jakob.stenfelt@jarfalla.se

Anne-Marie Engman-Ott, Exploateringsingenjör/biträdande projektledare, 08-580 245 24, Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se

Planområdet på kartan

Se var området ligger på Järfällakartan

3D-modell över Björkeby 1:276 m.fl.

Se 3D-modell över området här

Handlingar

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 190 kB

  2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 15.2 MB

  3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 737.9 kB

  4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 5.1 MB

Aktuella utredningar

  1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 2.2 MB

  2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 5.1 MB

  3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 8.1 MB

  4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 515.5 kB

Senast uppdaterad: 2018-06-12

Upp