Gå direkt till sidans innehåll

Björkeby 1:276 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Björkeby 1:276 och 1:316 i Järfälla kommun.

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya boendemöjligheter i Barkarby samt att fortsatt möjliggöra för lokaler för offentlig och/eller kommersiell service i delar av bottenplan. På fastigheten bedrivs idag gym- och kontorsverksamhet samt att det finns ett fåtal lägenheter på övre plan. Befintliga byggnader ska rivas för att möjliggöra för ett nytt hus där fastighetsägaren vill bedriva äldrevård.

Detaljplanen antogs den 26 april 2021.

Planprocessen

Överklagan

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län.

Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 JÄRFÄLLA

Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan för Björkeby 1:276 mfl, kst 2018/521”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 24 maj 2021 (det vill säga tre veckor från den dag då tillkännagivande om justeringen av protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla).

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Erik Blomquist
Planarkitekt, projektledare
08-580 226 54
erik.blomquist@jarfalla.se

Anne-Marie Engman-Ott
Exploateringsingenjör, biträdande projektledare
08-580 245 24
Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se

Planområdet på kartan

Se var området ligger på Järfällakartan

Handlingar

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-04-30 12.32 • Storlek: 311.6 kB

 2. Senast ändrad: 2021-04-30 12.32 • Storlek: 2.6 MB

 3. Senast ändrad: 2021-04-30 12.32 • Storlek: 354.7 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 189 kB

 2. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 998.6 kB

 3. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 3.6 MB

 4. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 18.4 MB

 5. Senast ändrad: 2020-09-23 10.30 • Storlek: 329.2 kB

 6. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 1.2 MB

 7. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 1.1 MB

 8. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 2.5 MB

 9. Senast ändrad: 2020-09-22 15.12 • Storlek: 1.4 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 190 kB

 2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 15.2 MB

 3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 737.9 kB

 4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.16 • Storlek: 5.1 MB

 1. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 2.2 MB

 2. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 5.1 MB

 3. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 8.1 MB

 4. Senast ändrad: 2019-09-24 10.31 • Storlek: 515.5 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp