Innehåll

Ny i Järfälla: avfallshantering

Som ny i en kommun kan det vara mycket att sätta sig in i. Speciellt när det gäller avfallshantering eftersom att varje kommun gör på sitt sätt. Här har vi samlat det du behöver för en bra start i Järfälla!

Boende i villa, radhus eller parhus

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om ditt avfall

Har du anmält ägarbyte?

Om du har köpt en fastighet i Järfälla kommun behöver du anmäla detta till kommunens VA- och avfallsenhet via e-tjänsten nedan. Både du som köpare och säljare behöver signera att ett ägarbyte har skett. Först när ägarbytet har registrerats syns det i kommunens VA- och avfallsregister att ni är det nya ägarna av fastigheten.

Gå till e-tjänsten för ägarbyten

Ni tar över tidigare ägares kärl, tömningsdag och placering. När ägarbytet har registrerats kan ni använda denna e-tjänst för att se er hämtningsdag.

Gå till e-tjänsten för dina abonnemang för att se din hämtningsdag

I Järfälla är det vanligt (cirka 25 % av alla villahushåll) att ha sina kärl vid en uppsamlingsplats för att gatorna är för smala eller för att det saknas vändmöjlighet för sopbilen. Oavsett om du får dina kärl tömda från din tomt eller behöver ställa ut dem vid en uppsamlingsplats är det bra att fråga de förra ägarna var de hade kärlen placerade eftersom att det är där chaufförerna kommer titta efter dem vid tömning.

Välj det avfallsabonnemang som passar dig

I Järfälla kan du välja på olika abonnemang för att anpassa avfallshämtning utifrån dina behov. Det är obligatoriskt med hämtning av restavfall och att sortera matavfall i ett separat kärl.

Välj det abonnemang som passar ditt behov. För restavfallet kan du välja hämtning var andra, fjärde eller sjätte vecka. Du kan även välja 140 eller 190 liter som storlek för ditt restavfallskärl.

Matavfallskärlet är alltid 140 liter och töms varannan vecka. Du kan dock beställa en extra hämtning av matavfallet.

E-tjänst: Beställ extra hämtning

Är ni osäkra på vilken restavfallslösning som passar er kan ni testa ett tag och sedan byta. Som nyinflyttad får du kostnadsfritt byta kärlstorlek en gång.

Gå till vår e-tjänst för ändring av avfallsabonnemang

För att läsa vår avfallstaxa där du bland annat hittar aktuella priser:

Gå till vår sida för regler, riktlinjer och villkor

Andra avfallstjänster

Utöver den obligatoriska hämtningen av restavfall och sorteringen av matavfall erbjuder Järfälla kommun flera andra avfallstjänster:

Upphämtning av elavfall och farligt avfall i röd box*

Upphämtning av större elavfall*

Tillgång till Görvälns återvinningscentral och mobil återvinningscentral*

Trädgårdsavfallsabonnemang

Upphämtning av grovavfall

Hämtning av julgran*

E-tjänst: Beställ en extra hämtning av dina kärl

E-tjänst: Beställ tvätt av ditt kärl

* Ingår i grundavgiften

Nybyggnation

Har du byggt ett nytt hus som ännu inte har någon avfallshämtning av kommunen behöver du anmäla att du vill starta ett avfallsabonnemang.

Gå till vår e-tjänst för beställning av avfallsabonnemang

Om ni har anlitat en byggfirma för att bygga huset har de oftast haft ett eget abonnemang för avfallet för deras personal. Det kan vara bra att säkerställa att de har avslutat sitt abonnemang.

Fastighetsägare lägenhetshus

Som fastighetsägare ansvarar du för avfallshanteringen i fastigheten. Det innebär att du iordningställer tillräckligt stora ytor för avfallshantering så att de som vistas på fastigheten kan hantera sitt avfall korrekt. Det ska även vara möjligt för chaufförerna som hämtar avfallet att enkelt komma åt det.

Hyresgäster ska kunna källsortera sitt avfall, både i avfallsutrymmet, till exempel i en krantömmande behållare eller ett miljörum. De ska även kunna sortera i sin lägenhet, till exempel i olika fack under diskhon.

Nybyggnation

Har ni byggt ett nytt flerfamiljshus använder ni följande e-tjänst för att beställa era avfallsabonnemang utifrån det som planerats i bygglovet:

E-tjänst beställning av avfallsabonnemang

Innan avfallshämtningen tas i drift behöver kommunens entreprenör genomföra ett platsbesök. Syftet med platsbesöket är att entreprenören, i egenskap av arbetsgivare, behöver gå igenom sin checklista för att säkerställa en god arbetsmiljö för sina chaufförer. Det brukar också vara ett bra tillfälle för er att få feedback kring hur ni kan förbättra trivseln och funktionen i avfallsutrymmena för era hyresgäster samt lämna ut nyckel/tagg/kod till entreprenören.

Det brukar ta cirka två veckor att boka in ett platsbesök och till dess behöver avfallsutrymmena vara färdigbyggda. Det är inte ovanligt att det upptäcks fel som behöver åtgärdas innan avfallsutrymmet kan tas i drift. Beställ därför era avfallsabonnemang i god tid innan inflyttning sker.

Flyttavfall

Vid inflyttning i flerfamiljshus brukar det uppstå mer avfall än vanligt, framförallt kartong och grovavfall. Utöver den planerade avfallshanteringen i bygglovet behöver ni därför förbereda för en utökad avfallshämtning i början. Det kan t.ex. vara:

  • Container för grovavfall (beställs av kommunen)
  • Container för kartong (beställs av valfri entreprenör)
  • Tätare tömningar av era förpackningar
  • Tätare ronder och städning av era avfallsutrymmen

Får man ingen bra start i avfallshanteringen vid inflyttning kan det vara svårt att vända trenden och få till en bra sortering senare.

Köp av befintlig fastighet

Har ni köpt ett befintligt flerfamiljshus behöver VA- och avfallsenheten registrera ägarbytet.

Gå till vår e-tjänst för ägarbyten

Ni tar över befintliga avfallsabonnemang i fastigheten. Använd följande e-tjänst för att ändra avfallsabonnemang.

Gå till vår e-tjänst ändring av avfallsabonnemang

Företag/verk­samhet

Kommunalt avfall

Från verksamheter ska kommuner hämta det avfall som kallas för kommunalt avfall. Det är avfall som liknar det avfall som uppstår hos hushåll. För det flesta verksamheter är det avfallet som era anställda och kunder/gäster skapar, t.ex. matavfallet i fikarummet och soppåsarna på toaletterna.

Det avfall som uppstår till följd av den verksamhet som ni bedriver hämtar inte kommunen.

Om du hyr din lokal

Om du hyr din verksamhetslokal är det din hyresvärd som ansvarar för att det finns ett avfallsutrymme där du kan hantera ditt avfall. Vilket avfallssystem ni har tillgång till brukar stå i hyresavtalet och utformningen varierar mellan olika fastigheter. Kolla därför i ert hyresavtal vad som gäller för er.

Om du äger fastigheten själv

Äger ni själva fastigheten där ni ska bedriva er verksamhet ansvarar ni själva för att det finns utrymmen där avfallet kan hanteras, t.ex. en yta för krantömmande behållare eller ett miljörum. Är er fastighet nybyggd använder ni e-tjänsten nedan för att beställa avfallsabonnemang.

Gå till vår e-tjänst för beställning av avfallsabonnemang

Boende i lägenhet

Din hyresvärd/bostadsrätts­förening ansvarar för att du kan sortera ditt avfall. Kontakta din hyresvärd/bostadsrätts­förening för mer information om hur hanteringen fungerar hos dig.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp