Innehåll

Frågor och svar om ditt avfall

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om avfallshantering för dig som bor i villa, radhus eller parhus. 

När hämtas mitt avfall?

Använd vår e-tjänst för att se vilket datum som dina kärl kommer att tömmas.

Hur ska mitt sopkärl vara placerat?

Om du har sophämtning från din egen fastighet:

Om du bor i villa, radhus eller parhus och har hämtning från din egen fastighet ska du placera sopkärlet synligt vid din tomtgräns i nära anslutning till vägen där sopbilen brukar stanna till. Kärlet får inte placeras på trottoaren så att det blockar framkomlighet för gående.

Kärlet ska vara utställt senast kl. 07:00 på din hämtdag och tänk på att kärlets draghandtag ska vara vänt mot chauffören. Platsen får inte ha några trösklar eller hinder då kärlet ska kunna rullas av utföraren utan lyft.

Om du har sophämtning från en gemensam uppsamlingsplats:

Om du bor i villa, radhus eller parhus men har hämtning från en gemensam uppsamlingsplats ska du placera dina sopkärl på er gemensamma plats. Kärlet ska vara utställt senast kl. 07:00 på din hämtdag och tänk på att kärlets draghandtag ska vara vänt mot chauffören Om du är osäker på vart kärlen brukar hämtas ska du prata med din samfällighet eller förening.

Hur ska mitt sopkärl vara vänt?

Draghandtaget på kärlet ska vara vänt mot chauffören, detta på grund av att vi har baklastande sopbilar och en medåkare som hämtar kärlet manuellt och drar det till sopbilen. Vi vet att vissa har klisterlappar med pilar på sitt kärl som pekar åt andra hållet, men dessa stämmer alltså inte längre. Om ni har en sådan klisterlapp ber vi er att ta bort den för att undvika förvirring om åt vilket håll kärlet ska vara vänt.

Hur ändrar jag mitt gångavstånd?

Om du bor i villa, radhus eller parhus och har hämtning från din egen fastighet kan du anmäla att du vill ändra plats på dina sopkärl och därmed få ett nytt gångavstånd uppmätt. Vi ser gärna att dina sopkärl har en fast placering på din fastighet i nära anslutning till vägen där sopbilen brukar stanna till och att avståndet för kärlets dragväg inte överstiger 10 m. I avgiften för ditt avfallsabonnemang ingår ett gångavstånd på upp till 10 m. Du kan inte ändra placeringen av dina sopkärl utan att anmäla detta då vi först behöver mäta upp ett nytt gångavstånd så att våran utförare har rätt uppgifter om avståndet för dina kärl. Om det finns ett behov av att sopkärlen ska hämtas längre än 10 m in på din fastighet tillkommer det en extra avgift – ett så kallat gångavståndstillägg. Priserna finns i kommunens avfallstaxa.

Anmäl ditt gångavstånd här

Här hittar du Järfällas avfallstaxa

Hur mäts gångavståndstillägget?

Gångavståndstillägget mäts från mitten av sopbilens bakdel till platsen där kärlet står. Ett genomsnittligt gångavstånd mäts för både ditt rest- och matavfallskärl. Det är inte möjligt att ha gångavståndstillägg för trädgårdskärl eftersom de är tyngre än de vanliga sopkärlen.

Hur ofta hämtas mina sopkärl?

Om du bor i villa, radhus eller parhus med eget avfallsabonnemang kan du välja mellan tre olika fasta abonnemang med olika tömningsintervaller: 2, 4 eller 6 veckor. Det normala är varannan veckas hämtning, så kallat 2 veckors abonnemang. Du kan även välja mellan 4 och 6 veckors abonnemang. Dessa olika tömningsintervaller gäller enbart för det gröna restavfallskärlet. Matavfallet hämtas alltid varannan vecka oavsett vilket abonnemang du har valt.

Hur ändrar jag mitt avfallsabonnemang?

Du ändrar ditt avfallsabonnemang via e-tjänsten nedan.

Länk till sidan om att förändra ditt avfallsabonnemang

Varför har jag en siffra på mitt kärl?

På vissa kärl i kommunen sitter det ett runt klistermärke med en siffra som visar hur ofta kärlet ska tömmas. Till exempel en "4" för tömning var fjärde vecka och "6" för tömning var sjätte vecka. Siffrorna hjälper chaufförerna att göra rätt.

Hur gör jag för att mina sopkärl ska hämtas mer sällan än var sjätte vecka?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Använd e-tjänsten som vi länkar till nedan. Du kan som lägst ha 4 hämtningar per år.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Kan jag byta storlek på mitt sopkärl?

På det gröna restavfallskärlet kan du välja mellan två olika storlekar 140 liter och 190 liter. Det är olika hämtningsavgifter för dessa två behållarstorlekar. Vid kärlbyte utgår även en avgift för utställning av kärl. Matavfallskärlet finns endast som 140 liter.

Kan jag ha flera sopkärl?

Det normala är att man har ett grönt restavfallskärl och ett matavfallskärl. Om behov finns kan extra kärl för restavfall bestäl­las som komplement till 2 veckors abonnemang. Extra kärlet töms på ordinarie hämtdag varannan vecka.

Aktuella priser finns i kommunens avfallstaxa.

Här kan du ändra ditt abonnemang

Gå till Järfällas avfallstaxa

Hur ansöker jag om uppehåll i sophämtningen av rest- och matavfall?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Det gör du med hjälp av e-tjänsten nedan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp