Innehåll

Grovavfall

Kvast, pulka, trasigt diskställ, trasig tallrik, plastleksak, teflonpanna

Grovavfall är större avfall som inte får plats i vanliga avfalls­kärlet och som inte innehåller farliga ämnen. Det kan också vara mindre avfall som inte är brännbart. Fasta inventarier eller byggavfall räknas inte som grovavfall.

Exempel på grovavfall

  • Möbler
  • Pulkor och leksaker
  • Cyklar och barnvagnar
  • Stekpannor och kastruller
  • Blomkrukor, porslin och mindre keramikföremål

Detta är inte grovavfall:

  • Köksinredning och dörrar
  • Toalettstolar, handfat, badkar och kakel
  • Betong och gips

Boende i villa, radhus eller parhus

Småhus med eget abonnemang

Du kan beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. Hämtning sker på onsdagar. För att kunna planera hämt­ningen ska beställningen göras minst 5 arbets­dagar innan hämtnings­dagen.

Ställ ut ditt avfall tidigast kvällen innan och senast kl 07:00 på hämtningsdagen där dina vanliga hushållssopor står vid tomtgräns eller om du har en gemensam upp­ställnings­plats i bostads­området.

Se avfallstaxan för aktuellt pris.

Beställ enstaka hämtning av grovavfall för småhus med eget abonnemang

Gå till avfallstaxan

Småhus med gemensamt abonnemang

Samfälligheter och bostads­rätts­föreningar kan beställa enstaka hämtning i en container (10 m³). Containern körs ut fredag och hämtas måndag.

Se avfallstaxan för aktuellt pris.

Beställ enstaka hämtning av grovavfall för småhus med gemensamt abonnemang

Tillfällig container

Det finns möjlighet att hyra container, där du betalar hyra för varje dag från utkörningsdag till att den hämtas tillbaka. Tänk på att den måste stå på egen mark eftersom det inte är tillåtet att ha container på allmän mark, till exempel på trottoaren, om det inte finns polistillstånd.

Beställ tillfällig container för grovavfall genom att skriva till oss

Priser för tillfällig container för grovavfall

Containertyp

Hämtningskostnad

Hyra

Liten container upp till 10 m³

3 035 kr*

120 kr/dag

Stor container upp till 30 m³

4 250 kr*

120 kr/dag

* Behandlingsavgift tillkommer alltid enligt nedanstående prislista

Grovavfall: 1 300 kr/ton

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Grovavfall kan lämnas kostnadsfritt på Görvälns återvinningscentral, både för återvinning och återbruk.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot mindre mängder grovavfall, både för återvinning och återbruk.

Lämna på mobil återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

Fastighetsägaren upplyser dig om var du kan lämna ditt grovavfall . Det kan finnas kärl i ett miljörum i fastig­heten, i en container som finns antingen i ett särskilt utrymme eller fristående utomhus. Fastighets­ägaren ansvarar för att hämtning sker.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Grovavfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral. Både för återvinning och återbruk.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot mindre mängder grovavfall, både för återvinning och återbruk.

Lämna på mobil återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

För att de boende lätt ska kunna sortera sitt grovavfall ska du se till att det finns ett utrymme för hyresgäster att lämna och sortera grovavfall och se till att det hämtas.

Schemalagd hämtning

Behållare för grovavfall tillhandahåller kommunen. I abonnemanget ingår hämtning och behandling. Löst grovavfall som ligger utanför behållare kan hämtas om det bedöms att det är förenligt med krav på god arbetsmiljö. Det tillkommer då en extra kostnad för löst grovavfall enligt prislistan.

Teckna ett abonnemang för hämtning av grovavfall (e-tjänst)

Beställ extra hämtning genom att skriva till oss

Priser vid abonnemang för hämtning av grovavfall

Typ

Hämtning varje vecka

Hämtning 2 gånger i veckan

Kärl med grovavfall, 370 liter

6 180 kr/per år


Kärl med grovavfall, 660 liter

9 230 kr/per år

23 200 kr/per år

Kärl med grovavfall, 1 000 liter

11 880 kr/per år

29 710 kr/per år

Container

Hämtning varje vecka

Hämtning varannan vecka

Liten container upp till 10 m³ *

103 990 kr/per år

52 000 kr/per år

Stor container upp till 30 m³ *

194 410 kr/per år

97 210 kr/per år

* Behandlingavgift tillkommer med 1 300 kr/tonLöst grovavfall (per påbörjad m³): 620 krTillfällig container

Det finns också möjlighet att hyra container per dag eller månad. Tänk på att den måste stå på egen mark eftersom det inte är tillåtet att ha container på allmän mark, till exempel på trottoaren, om det inte finns polistillstånd.

Beställ tillfällig container för grovavfall genom att skriva till oss

Priser för tillfällig container för grovavfall

Containertyp

Hämtningskostnad

Hyra

Liten container upp till 10 m³

3 035 kr*

120 kr/dag

Stor container upp till 30 m³

4 250 kr*

120 kr/dag

* Behandlingsavgift tillkommer alltid enligt nedanstående prislista

Grovavfall: 1 300 kr/ton

Företag/verk­samhet

Välj valfri entreprenör eller lämna själv

Företag och verksamheter är fria att välja den entreprenör för hantering av grovfall som de önskar. Det är självklart möjligt att på egen hand lämna grovavfall på en återvinningscentral.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp