Gå direkt till sidans innehåll

Svenska som andra­språk

Svenska som andra­språk är ett eget ämne med en egen kursplan i grund­skolan och gym­nasiet. Det har samma status som ämnet svenska, vilket innebär att elever som läst svenska som andra­språk har samma behörighet till universitet och högskola som de elever som läst ämnet svenska.

I kursplanen står det att syftet med utbildningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förut­sättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål.

Vem kan läsa svenska som andra­språk?

Elever som har ett annat moders­mål än svenska har rätt att få under­visning i svenska som andraspråk. Rektor beslutar om under­visning ska anordnas för en elev.

Upp