Gå direkt till sidans innehåll

Förmåner

Förutom förmånen att få bidra till samhället, gemenskapen och människors liv och utveckling har vi en många förmåner som du som medarbetare i Järfälla får del av.

Förmån Järfälla

Förmån Järfälla är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som till exempel biobiljetter och gymm­edlemskap, till rabatterade priser. Via förmånsportalen får du också enkelt koll på din totala kompensation såsom pension och försäkringar som arbetsgivaren också betalar.

Friskvårdsbidrag

Du får 1 500 kr per år i friskvårdsbidrag oavsett var i komunnen du arbetar. Dessa pengar kan du använda via Förmån Järfälla eller använda vid köp av annan friskvårdsaktivitet.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är en förmån som väl är många arbetsgivare i Sverige har, så också Järfälla. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och arbetsgivarorganisation som reglerar anställningsvillkoren eller andra förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här framgår till exempel arbetstidsregler, ersättning för övertid, obekväm arbetstid, jour, beredskap, regler kring semester, sjuklön och så vidare.

Arbetstid

I vissa förvaltningar eller avdelningar, där verksamheten tillåter det, har vi årsarbetstid eller flexibel arbetstid. Det innebär att du kan arbeta lite mer när det behövs och mindre när det är lugnare, och du kan styra din arbetstid också efter dina egna behov.

Semester och växling av semesterdagstillägg

I Järfälla kommun har du 25 semester­­dagar. Året du fyller 40 år får du 31 semester­dagar och året du fyller 50 år är du uppe i 32 semester­dagar. Det finns också möjlighet att växla in semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Det innebär att istället för semester­dags­tillägg får du 5 eller 6 extra lediga dagar. 5 om du är under 40 år och 6 om du är 40 år eller mer. Du måste tjäna in full semester under kalenderåret för att ha möjlighet till semesterväxling.

Förkortad arbetstid och klämdagar

Klämdagar motsvarar lediga dagar och är benämningen på enstaka arbetsdagar som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag. Förkortad arbetstid innebär att arbetstiden förkortas med 3 timmar för en heltidsanställd om dag före helgdag är en vardag. All förläggning av ledighet utgår från verksamhetens behov.

Föräldrapenningstillägg och föräldralön

Om du varit samman­hängande anställd under minst 365 kalender­dagar innan du går på föräldra­ledighet får du ett föräldrapenningstillägg som motsvarar 10 procent av löne­bortfallet. Tillägget betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader.

Om du är föräldraledig och har en månadslön som överskrider Försäkringskassans beräkningsunderlag för föräldrapenning får du föräldralön för att kompensera för den del av lönen som inte ersätts med föräldrapenning. Föräldralönen betalas ut i högst 270 kalenderdagar. Föräldrapenningen och föräldralönen ger sammantaget en ersättning under ledigheten som motsvarar ungefär 90 procent av din lön.

Tjänstepension

I din anställning finns det avtal om tjänstepension som är en kollektivavtalad pension. KPA pension sköter tjänstepensionen åt Järfälla kommun. Vilka bestämmelser som gäller för just dig beror på när du är född. Om du är född 1985 eller tidigare gäller KAP- KL och om du är född 1986 eller senare gäller AKAP-KL. Du bestämmer själv hur din tjänstepension ska förvaltas.

Löneväxling

Vid löneväxling avstår du en del av lönen och pengarna används istället för att förstärka din tjänste­pension. Eftersom löneskatten på pensions­försäkringar är lägre än de sociala avgifterna på lönen gör löne­växlingen att du pensions­sparar ett högre belopp än den lön du avstår.

Personalstöd

Järfälla kommun erbjuder alla medarbetare tjänsten Personal­stöd som är en lättillgänglig, kostnadsfri och anonym tjänst som innebär att du kan få professionell vägledning och stöd i såväl arbets­relaterade som privata frågor.

Järfälla kommuns idrotts­förening

Vår idrotts­förening, JKIF, har som ändamål att genom motion och friluftsliv verka för ökad fysisk aktivitet. Som medarbetare i Järfälla kommun blir du auto­matiskt medlem. JKIF erbjuder en mängd olika aktiviteter som yoga, fotboll och golftävlingar. JKIF kan även vara med och sponsra med­arbetare med anmälnings­­avgifter till olika idrotts­tävlingar.

Järfälla kommunanställdas konstklubb

Genom konstklubben får du som medlem möjlighet till besök hos konstnärer i deras ateljéer, guidade visningar av aktuella utställningar och föreläsningar. Konstklubben erbjuder också kortare resor inom landet och två konst­utlottningar per år.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp