Innehåll

Förmåner

Vi erbjuder våra medarbetare en viktig och stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas på jobbet och samtidigt upprätthålla en god balans mellan yrkesliv, familjeliv och fritid.

Förmån Järfälla

Förmån Järfälla är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som till exempel biobiljetter och gymm­edlemskap, till rabatterade priser. Via förmånsportalen får du också enkelt koll på din totala kompensation, som pension och försäkringar som arbetsgivaren också betalar.

Friskvårdsbidrag

Du får 3 000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Dessa pengar kan du använda via Förmån Järfälla eller använda vid köp av annan friskvårdsaktivitet.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är en förmån som många arbetsgivare i Sverige har, så också Järfälla. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och arbetsgivarorganisation som reglerar anställningsvillkoren eller andra förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här framgår till exempel arbetstidsregler, ersättning för övertid, obekväm arbetstid, jour, beredskap, regler för semester, sjuklön och så vidare.

Arbetstid

I vissa förvaltningar eller avdelningar, där verksamheten tillåter det, har vi årsarbetstid eller flexibel arbetstid. Det innebär att du kan arbeta lite mer när det behövs och mindre när det är lugnare, och du kan styra din arbetstid också efter dina egna behov.

Förkortad arbetstid och klämdagar

Klämdagar är lediga dagar och är vad vi kallar enstaka arbetsdagar som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag. Förkortad arbetstid betyder att arbetstiden förkortas om dagen före helgdag är en vardag. All förläggning av ledighet utgår från verksamhetens behov. Detta gäller dock inte lärare på ferieanställning.

Semesterväxling

I Järfälla kommun har du 25 semester­­dagar. Året du fyller 40 år får du 31 semester­dagar och året du fyller 50 år är du uppe i 32 semester­dagar. Det är möjligt att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar. Det innebär att du istället för semester­dags­tillägg får extra lediga semesterdagar. Du får 5 dagar om du är under 40 år och 6 dagar om du är 40 år eller äldre. Du måste tjäna in full semester under kalenderåret för att ha möjlighet att ansöka om semesterväxling. Semesterväxling kan komma att påverka din allmänna pension, social- och avtalsförsäkringar eftersom den kontanta lönen blir lägre.

Möjligheten gäller dig som är tillsvidareanställd, har månadslön och semesteranställning (ej ferie- eller uppehållsanställning).

Löneväxling

Vid löneväxling avstår du en del av lönen och pengarna används istället för att förstärka din tjänstepension. Eftersom löneskatten på pensionsförsäkringar är lägre än de sociala avgifterna på lönen gör löneväxlingen att du pensionssparar ett högre belopp än den lön du avstår. För att kunna löneväxla behöver du ha en inkomst överstigande 47 748 kronor/månad (2022). Om du har en lägre månadslön så kommer det påverka andra ersättningar, som till exempel din allmänna pension.

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Om du varit samman­hängande anställd under minst 180 kalender­dagar innan du går på föräldra­ledighet får du ett föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 procent av löne­bortfallet. Tillägget betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader.

Om du är föräldraledig och har en månadslön som är större än Försäkringskassans beräkningsunderlag för föräldrapenning får du föräldralön för att täcka upp den del av lönen som inte ersätts med föräldrapenning. Föräldralönen betalas ut i högst 270 kalenderdagar. Föräldrapenningen och föräldralönen ger sammantaget en ersättning under ledigheten som motsvarar ungefär 90 procent av din lön.

Tjänstepension

I din anställning finns det avtal om tjänstepension som är en kollektivavtalad pension. KPA pension sköter tjänstepensionen åt Järfälla kommun. Vilka bestämmelser som gäller för just dig beror på när du är född. Om du är född 1985 eller tidigare gäller KAP- KL och om du är född 1986 eller senare gäller AKAP-KL. Du bestämmer själv hur din tjänstepension ska förvaltas.

Försäkringar

Som medarbetare är du försäkrad och har rätt att få ersättning vid arbetsskada, sjukdom, arbetslöshet, olycksfall och dödsfall. Kommunen har en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) som ersätter dig om du drabbas av olycksfall i arbetet, arbetssjukdom eller färdolycksfall. Kommunen har också tecknat en särskild avtalsgruppsförsäkring (AGS-KL) som ger dig en kompletterande ersättning om du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Vid dödsfall finns en tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) som ger din familj ekonomisk ersättning om du skulle avlida före 67 års ålder.

Personalstöd

Järfälla kommun erbjuder alla medarbetare tjänsten Personal­stöd som är en lättanvänd, kostnadsfri och anonym tjänst. Det innebär att du kan få professionell vägledning och stöd i frågor som rör både ditt arbete och privatlivet.

Järfälla kommuns idrotts­förening

Vår idrotts­förening, JKIF, har som ändamål att genom motion och friluftsliv verka för ökad fysisk aktivitet. Som medarbetare i Järfälla kommun blir du auto­matiskt medlem. JKIF erbjuder en mängd olika aktiviteter som yoga, fotboll och golftävlingar. JKIF kan även vara med och sponsra med­arbetare med anmälnings­­avgifter till olika idrotts­tävlingar.

Järfälla kommunanställdas konstklubb

Som medlem i konstklubben får du chansen att besöka konstnärer i deras ateljéer. Du får också följa med på guidade visningar av aktuella utställningar och föreläsningar. Konstklubben erbjuder också kortare resor i landet och två konst­utlottningar per år.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp