Innehåll

Gymnas­ie­skola

Järfälla har ett brett utbud av gymnasie­utbildningar. Här finns en kommunal och en fristående gymnasie­skola. I Järfälla kan du som är elev fritt välja gymnasie­utbildning, det betyder att du också kan söka till någon annan kom­muns gymnasie­skola eller fristående gymnasie­skola.

Gymnasie­skolor i Järfälla

Följande gymnasie­skolor och program finns i Järfälla:

Järfälla gymnasium (kommunal gymnasieskola)

Högskoleförberedande program

 • Ekonomi­programmet, inriktning ekonomi
 • Estetiska programmet spets, inriktning illustration och grafisk formgivning (riks­rekryterande)
 • Mentorskap för idrottssatsning
 • Naturvetenskaps­program­met, inriktning­ natur­vetenskap
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­ beteende­vetenskap
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­ samhälls­vetenskap
 • Teknikprogrammet, inriktning design och produktions­utveckling

Yrkesprogram

 • Bygg- och anläggnings­programmet, inriktning husbyggnad
 • El- och energi­programmet, inrikt­ning dator- och kommunikations­teknik
 • El- och energi­programmet, inrikt­ning elteknik.
 • VVS- och fastighets­programmet, inriktning VVS
 • Mentorskap för idrottssatsning

(Hockeyprofil finns att välja för samtliga yrkesprogram)

Introduktionsprogram

 • Programinriktat val
 • Språk­introduktion
 • Yrkes­introduktion
 • Individuellt alternativ

 

Här kan du läsa mer om Järfälla gymnasiums

Didaktus skolor i Jakobsberg (fristående gymnasieskola)

 • Barn- och fritids­programmet, inriktning pedagogiskt arbete.
 • Naturvetenskaps­programmet, inriktning natur­vetenskap.
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning samhälls­vetenskap.
 • Vård- och omsorgs­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Barn- och fritids­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Vård- och omsorgs­programmet.
 • Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritids­programmet.
 • Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgs­programmet.


Här kan du läsa mer om Didaktus

Under dina studier

Här hittar du praktisk information om studievägledning, utlandsstudier, försäkringar och annat som kan vara bra att känna till under din studietid.

Ekonomi och resor

Läsa på svenskt gymnasium utomlands

Modersmålsundervisning

Studieavbrott eller skolbyte

Försäkringar

Synpunkter och klagomål

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp