Gå direkt till sidans innehåll

Gymnas­ie­skola

Järfälla har ett brett utbud av gymnasie­utbildningar. Här finns en kommunal och en fristående gymnasie­skola. I Järfälla kan du som är elev fritt välja gymnasie­utbildning, det betyder att du också kan söka till någon annan kom­muns gymnasie­skola eller fristående gymnasie­skola.

Gymnasie­skolor i Järfälla

Följande gymnasie­skolor och program finns i Järfälla:

Järfälla gymnasium (kommunal gymnasieskola)

 • Bygg- och anläggnings­programmet, inriktning husbyggnad.
 • El- och energi­programmet, inrikt­ningarna dator- och kommunikations­teknik samt elteknik.
 • VVS- och fastighets­programmet, inriktning VVS.
 • Estetiska programmet, inriktning bild och form­givning - spetsutbildning illustration och grafisk formgivning (riks­rekryterande).
 • Ekonomi­programmet, inriktning ekonomi.
 • Naturvetenskaps­program­met, inriktning­arna natur­vetenskap samt natur­vetenskap och samhälle.
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­arna beteende­vetenskap och samhälls­vetenskap.
 • Teknikprogrammet, inriktningarna design och produktions­utveckling samt infor­mations- och medie­teknik.
 • Introduktions­program­met: programinriktat val, språk­introduktion, yrkes­introduktion och individuellt alternativ

Didaktus skolor i Jakobsberg (fristående gymnasieskola)

 • Barn- och fritids­programmet, inriktning pedagogiskt arbete.
 • Naturvetenskaps­programmet, inriktning natur­vetenskap.
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning samhälls­vetenskap.
 • Vård- och omsorgs­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Barn- och fritids­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Vård- och omsorgs­programmet.
 • Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritids­programmet.
 • Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgs­programmet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp