Innehåll

Bakgrundskontroller

För att ytterligare säkerställa rekryteringsprocessen använder sig Järfälla kommun av bakgrundskontroller som innebär att en kontroll genomförs gentemot handlingar från Sveriges domstolar.

Bakgrundskontroller används för att skydda Järfälla kommuns medborgare och medarbetare, respektive skydda hantering av kommunens tillgångar. Syftet är att säkerställa kandidatens lämplighet för sökt tjänst och att eftersträva en säker och trygg verksamhet.

I vissa tjänster krävs även lagstadgat utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten eller säkerhetsprövning med registerkontroll via Säkerhetspolisen.

Gäller vissa tjänster

Det är endast vissa tjänster som bakgrundskontrolleras och endast de brottmål som bedöms relevanta för respektive tjänst. Om tjänsten omfattas av bakgrundskontroll kommer det framgå vid annonsering och vid intervjutillfället.

Bakgrundskontroller utförs endast på kandidater som har sökt en tjänst och som är aktuella för att gå vidare i rekryteringsprocessen för en potentiell anställning. Efter att rekryteringsansvarig beställt en bakgrundskontroll så genomförs bakgrundskontrollen av ett fåtal befattningshavare i kommunen. Vi värnar om våra kandidaters integritet, vilket bland annat innebär att rekryteringsansvarig inte får information om eventuellt innehåll i bakgrundskontrollen utan endast huruvida den blev godkänd eller inte.

Om en person förekommer i bakgrundskontrollen och arbetsgivaren av den anledningen inte anställer personen dokumenteras det ställningstagandet i kommunens ärendehanteringssystem. Det som dokumenteras är själva ställningstagandet, inte innehållet i handlingarna, och dokumentationen sparas i två år. Denna information används dock inte vid andra rekryteringsförfaranden, vilket innebär att om en kandidat söker en annan tjänst kommer en ny bakgrundskontroll att genomföras (om den tjänsten omfattas av bakgrundskontroll).

De brottmål som kontrolleras i olika grad är:

  • Hot- och våldsbrott
  • Narkotikabrott
  • Sexualbrott
  • Tillgreppsbrott och stöld
  • Ekonomisk brottslighet
  • Vissa trafikbrott

Om en kandidat förekommer i något av de brottmål som kontrolleras kommer det göras en individuell bedömning där hänsyn tas till vad som framkommit och aktuell tjänst.

Om en kandidat inte vill att Järfälla kommun gör en bakgrundskontroll kan kandidaten inte gå vidare i kommunens rekryteringsprocess i de tjänster som omfattas av bakgrundskontroll.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp