Innehåll

Jobba som tim­vikarie

Järfälla kommun är ofta i behov av tim­vikarier för olika verksamheter. Här kan du få mer infor­mation om vad som erbjuds.

Vikarie inom för- och grund­skolor

Vi rekryterar tim­vikarier som vill arbeta som barn­skötare eller skol­måltids­biträden inom Järfällas kommunala för­skolor, förskole­klasser, fritids­hem, fritids­klubbar och skol­måltids­verksamhet.

Läs mer om att arbeta som vikarie inom våra för- och grundskolor

Vikarie inom vård- och omsorgsverksamheter

Vi rekryterar tim­vikarier som vill arbeta som vård­biträden eller under­sköterskor inom våra vård- och omsorgs­verksamheter för äldre och personer med funktions­nedsättning - äldre­boenden, grupp­boenden, hem­tjänst, personlig assistans med flera.

Läs mer om att arbeta som vikarie inom våra vård- och omsorgsverksamheter

Timvikarie på servicecenter

Servicecenter består av tre ”svarsgrupper” som svarar på medborgarnas frågor till förvaltningarna. Vi brinner för service och vill alltid ge det bästa bemötandet till kommunens medborgare.
Om du arbetat tidigare med service, telefon som arbetsverktyg och är snabb i tanke och handling så kan du kontakta oss.

Läs mer om att arbeta som timvikarie på servicecenter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp