Innehåll

HC-huset

Detaljplan för HC-Huset, fastigheten Veddesta 2:23.

Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen ”Centrum” för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 24 december 2022

Vad händer just nu

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2022 att anta detaljplanen för HC-Huset.

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2022-12-23 15.10 • Storlek: 4 MB

 2. Senast ändrad: 2022-12-23 15.10 • Storlek: 1 MB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-12-01 16.23 • Storlek: 178.3 kB

 2. Senast ändrad: 2022-12-02 15.07 • Storlek: 2.2 MB

 3. Senast ändrad: 2022-12-01 15.00 • Storlek: 281.7 kB

 4. Senast ändrad: 2022-12-02 15.07 • Storlek: 774.5 kB

 5. Senast ändrad: 2022-12-01 15.00 • Storlek: 3.9 MB

 6. Senast ändrad: 2022-12-01 15.00 • Storlek: 483.8 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 3.1 MB

 2. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 1 MB

 3. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 4.1 MB

 4. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 1.4 MB

 5. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 3.5 MB

 6. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 502.1 kB

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-09-28 14.41 • Storlek: 2.3 MB

 2. Senast ändrad: 2021-09-22 14.35 • Storlek: 4.1 MB

 3. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 439.2 kB

 4. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 765.6 kB

 5. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 3.2 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2021-09-10 14.03 • Storlek: 1.3 MB

 2. Senast ändrad: 2021-09-10 13.59 • Storlek: 176.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp