Innehåll

Prao — för dig som arbetsgivare

De elever som nu går i grundskolans årskurs 8 är framtidens medarbetare. De kommer snart att välja gymnasie­utbildning och bestämma vad de vill arbeta med. Du som är arbetsgivare har chansen att under två veckor inspirera en elev. Under praon får eleven se hur det fungerar på en arbetsplats och lära sig hur det är att arbeta.

Att ta emot en praoelev

Att ta emot en praoelev från Järfälla kommun innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 som under handledning ska få första inblick och introduktion till arbetslivet.

Praoperioden är 2 veckor per elev och läsår. Veckorna fördelas olika beroende på skola. Läsåret 2023/2024 är praoperioderna för vårterminen: vecka 4 & 5 (22/1-2/2), vecka 12 & 13 (18/3-29/3), vecka 17 & 18 (22/4-3/5).

För att göra praotiden lyckad behöver arbetsplatsen utse en person som ansvarar för eleven. Det är bra om ni pratar om vilket syfte ni har med att ta emot en praoelev och planerar vilka uppgifter som eleven kan göra. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praoelevens ålder (13–15 år).

Inför att praon börjar kommer du som arbetsgivare att få göra en riskbedömning. Det gör du genom att besvara frågor som du får via e-post.

Svenskt Näringslivs stödmaterial iPraktiken innehåller information om hur ni kan förbereda er inför prao, bland annat genom att tänka igenom arbetsuppgifter och hur ni ska introducera eleven.

Beställ eller ladda hem materialet från Svenskt Näringslivs webbplats

Vad händer när Järfälla kommun fått in mitt erbjudande om praoplats?

När du har registrerat din arbetsplats i formuläret får du en bekräftelse via e-post att registreringen i kommunens IT-verktyg för prao (samverka.nu) har lyckats. Det skapas automatiskt ett användarkonto som du kan logga in på genom att följa anvisningarna i e-postmeddelandet.

Inför praoperioden fördelar skolorna praoplatserna till eleverna. Två veckor innan praoperiodens start får du ett e-postmeddelande med en unik länk till elevens praktikkort. Där ser du elevens namn och kontaktuppgifter till elevens skola. I det webbaserade praktikkortet fyller du sedan i närvaro och ett handledarutlåtande.

Kan jag själv bestämma vem som ska praoa hos mig?

Nej. Praoplatserna fördelas mellan skolorna.

Hur söker ungdomarna prao?

Eftersom att prao är obligatoriskt har Järfälla kommun ansvar för att ta fram platser för alla elever i årskurs 8. Kommunen har en praoanskaffare som söker praoplatser och fungerar som kontaktperson för arbetsgivare i frågor om praoplatser.

Ungdomarna kan söka egna praoplatser, men får inte kontakta de arbetsplatser som finns i kommunens IT-verktyg för prao (samverka.nu).

Hur många timmar per dag får eleven vara på praoplatsen?

Praon får vara max 8 timmar per dag under dagtid på vardagar. Planera gärna prao efter elevernas skoltider och de tider som passar för er på arbetsplatsen.

Är praoeleven försäkrad?

Praoeleverna omfattas av Järfälla kommuns olycksfallsförsäkring och din arbetsplats omfattas av arbetsplatsens ansvarsförsäkring.

Vad gör jag om praoeleven blir sjuk?

Om eleven blir sjuk ska eleven tala om det för sin handledare direkt. Du som arbetsplats fyller i närvaro/frånvaro i praktikkortet som du har fått per e-post två veckor innan praoperiodens start. Du kan även logga in i kommunens IT-verktyg för prao (samverka.nu) där du hittar elevens praktikkort.

Vad gör jag om praoeleven skadar sig?

Rapportera händelsen till elevens kontaktperson på skolan eftersom det är skolan som ska göra en anmälan om arbetsskada. Kontaktuppgifter till elevens kontaktperson på skolan framgår av praktikkortet som du får via e-post.

Vad gör jag om eleven orsakar skadegörelse på praoplatsen?

Arbetsplatsen informerar skolan om skadan. Det är skolans försäkring som gäller och det är skolan som gör en skadeanmälan. Arbetsplatsen anmäler skadan till sitt försäkringsbolag med information om vilken skola praoeleven tillhör, skolans kontaktperson och kontaktuppgifter.

Vad är ert syfte med att ta emot en praoelev?

Prao fungerar särskilt bra om beslutet att ta emot elever är väl förankrat på arbetsplatsen. När det är tydligt för alla varför ni har valt att ta emot en praoelev fungerar mötet bättre mellan eleven och medarbetarna. Tänk igenom vad ni vill med praotiden. Det kan till exempel vara att

  • Ge information och stärka uppfattningen om er arbetsplats
  • Framtida rekrytering
  • Sprida kunskap om näringslivet
  • Träffa tänkbara sommarjobbare
  • Visa nya sidor av verksamheten
  • Få ungdomars perspektiv på verksamheten
  • Inspirera medarbetarna

Finns det något praoeleven inte får göra på arbetsplatsen?

Det finns arbetsuppgifter som ungdomar under 18 år inte får utföra enligt Arbetsmiljöverket. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde. Tänk på att

  • Praoeleven får inte ersätta befintlig personal
  • Praoeleven får inte göra eget arbete utan handledare i närheten
  • Praoeleven får inte sälja åldersreglerade varor som alkohol, tobak och snus

Praoeleven har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.

Det är viktigt att praoeleven får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och vad praoeleven inte får göra.

Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta"

Utdrag från belastningsregistret kan behövas om eleven är 15 år eller äldre.

Blankett för att söka utdrag ut belastningsregistret

Kontakt

Du som är arbetsgivare välkommen att kontakta Järfälla kommuns praoanskaffare

Ulrica Loeb
Telefon:08-580 280 42
Mobil: 076-495 13 32
E-post: prao@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp