Innehåll

Användning av produkter innehållande
organiska lösningsmedel

Här hittar du information om organiska lösningsmedel och vilka regler som gäller vid användning och förbrukning av produkter som innehåller dessa ämnen. Informationen är framförallt relevant för dig som driver en verksamhet, eller funderar på att starta en verksamhet, där organiska lösningsmedel används eller tillverkas.

Organiska lösningsmedel finns i flera olika typer av produkter så som färger, lacker, lim samt bil- och båtvårdsprodukter. Dessa kemikalier kan skada människors hälsa och miljön, och kommunen kräver därför tillsyn på verksamheter där dessa används. Den som driver en verksamhet där produkter innehållande organiska lösningsmedel förbrukas ska föra anteckningar över förbrukning och på begäran lämna ut dessa till kommunens Miljö- och bygglovsnämnd.

Flyktiga organiska lösningsmedel är kemiska produkter som tillstörsta del är uppbyggda av kol och väte och har en låg kokpunkt. Den låga kokpunkten gör att organiska lösningsmedel avdunstar lätt även i rumstemperatur och ångorna blir luftföroreningar som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Flyktiga organiska lösningsmedel förkortas ofta till VOC efter engelskans Volatile Organic Compounds.

Flyktiga organiska lösningsmedel kan finnas i exempelvis:

  • Färger
  • Lacker
  • Lim
  • Bil- och båtvårdsprodukter

Regler vid användning av organiska lösningsmedel:

  • För anteckning över din verksamhets förbrukning av organiska lösningsmedel
  • Lämna vid förfrågan över anteckningarna till kommunens Miljö- och bygglovsnämnd

Du som i din verksamhet använder produkter innehållande organiska lösningsmedel ska föra anteckningar över din förbrukning och det procentuella samt totala innehållet av organiska lösningsmedel i de använda produkterna. Detta ska vid förfrågan rapporteras in till kommunens Miljö- och bygglovsnämnd.

Andelen organiska lösningsmedel i en produkt ska framgå av produktens säkerhetsdatablad. Även återförsäljare bör kunna lämna ut information om sina kemiska produkters sammansättning. Säkerhetsdatabladen ska finnas på plats i verksamhetslokalen.

Förbrukningen av organiska lösningsmedel påverkar även vilken verksamhetskod en verksamhet får och en högre förbrukning av organiska lösningsmedel kan medföra mer regelbunden tillsyn från Miljö- och hälsoskyddskontoret. För mer information om detta se Järfälla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Därför bedrivs tillsyn på förbrukningen av organiska lösningsmedel

I många olika lacker, färger och bil- och båtsvårdsprodukter finns lösningsmedel och andra funktionskemikalier som är flyktiga organiska föreningar. Utsläppen av flyktiga organiska föreningar påverkar miljön på flera sätt. Ämnena deltar bland annat i en kedja av kemiska reaktioner som sker i luften, som bidrar till att mer ozon kan bildas. Ozon är en nödvändig gas högre upp i atmosfären, men på marknära nivå är den skadlig för växter och djur.

Minskat användande av organiska lösningsmedel - en insats för miljön

Minska dina lösningsmedelsutsläpp genom att byta lösningsmedelsbaserade produkter mot mer miljövänliga produkter. Exempelvis kan du byta ut lösningsmedelsbaserade färger till vattenbaserad färg.

Eftersom en färg är en blandning av flera olika ämnen kan även en vattenburen produkt innehålla flyktiga organiska föreningar. Det är därför bra att vara uppmärksam på innehållet i den produkt man köper in och ställa frågor till sin återförsäljare.

Tänk på att även om mängden flyktiga organiska föreningar i en produkt kan verka liten blir det samlade bidraget från all användning i Sverige stort!

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp