Gå direkt till sidans innehåll

Lagen om valfri­hets­system (LOV)

Lagen (2008:962) om valfrihets­system (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leveran­törer i ett valfrihets­system.

Järfälla kommun har val­frihets­systemet inom hem­tjänst, ledsagar­service, avlösar­service, boendestöd sysselsättning, daglig verksamhet, korttidsvistelse och familje­rådgivning.
 
För att bli leverantör, måste vissa krav uppfyllas. Det är socialnämnden som beslutar om villkoren för att bli god­känd leverantör. Prissättning av de olika tjänsterna be­slutas av social­nämnden en gång per år.

I valfrihets­systemet är priset fastställt på förhand, och leverantörer konkurrerar med kvalitet. För myndigheter som har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera tjänsterna på Valfrihets­webben.

Järfälla kommun annonserar även LOV upphandlingar, se aktuella upphandlingar.

Har du frågor om upphandling?

Kontakta upphandlings­chef Kerstin Svensson.

LOV-utredare

Frågor om verksamheten besvaras av förvaltningens LOV-utredare:

 • Familjerådgivning: Johan Svedérus
 • Hemtjänst: Liliane Dielert
 • Boendestöd: Johan Svedérus
 • Daglig verksamhet och korttidsvistelse: Johan Svedérus
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning: Gunilla Röjdalen

Ansvarig för verksamheterna

 • LOV Familjerådgivning:
  Lotta Erlandsson, avdelnings­chef Individ- och familjeomsorg (IFO)
 • LOV Hemtjänst samt LOV boendestöd:
  Anneli Lagerberg, avdelnings­chef äldre- och funktions­hinder­området 
 • LOV Daglig verksamhet och korttidsvistelse:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området
 • LOV Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området

Ansöknings­handlingar

Förfrågningsunderlag Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservicePDF

Anbudsformulär Hemtjänst, avlösar- och ledsagarserviceWord

PersonuppgiftsbiträdesavtalWord

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 1Word

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 2Word

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 3Word

Förfrågningsunderlag BoendestödPDF

Informationsmeddelande angående felaktig länk gällande upphandling BoendestödPDF

Förfrågnings­underlag Familje­rådgivningPDF

LOV Daglig verksamhet och korttids­vistelsePDF

Syssel­sättning för personer med psykisk funktions­­nedsättningPDF

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp