Gå direkt till sidans innehåll

Lagen om valfri­hets­system (LOV)

Lagen (2008:962) om valfrihets­system (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leveran­törer i ett valfrihets­system.

Järfälla kommun har val­frihets­systemet inom hem­tjänst, ledsagar­service, avlösar­service, boendestöd sysselsättning, daglig verksamhet, korttidsvistelse och familje­rådgivning.
 
För att bli leverantör, måste vissa krav uppfyllas. Det är socialnämnden som beslutar om villkoren för att bli god­känd leverantör. Prissättning av de olika tjänsterna be­slutas av social­nämnden en gång per år.

I valfrihets­systemet är priset fastställt på förhand, och leverantörer konkurrerar med kvalitet. För myndigheter som har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera tjänsterna på Valfrihets­webben.

Järfälla kommun annonserar även LOV upphandlingar, se aktuella upphandlingar.

Har du frågor om upphandling?

Kontakta upphandlings­chef Kerstin Svensson.

LOV-utredare

Frågor om verksamheten besvaras av förvaltningens LOV-utredare:

 • Familjerådgivning: Johan Svedérus
 • Hemtjänst: Liliane Dielert
 • Boendestöd: Johan Svedérus
 • Daglig verksamhet och korttidsvistelse: Elise Pettersson
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning: Elise Pettersson

Ansvarig för verksamheterna

 • LOV Familjerådgivning:
  Lotta Erlandsson, avdelnings­chef Individ- och familjeomsorg (IFO)
 • LOV Hemtjänst samt LOV boendestöd:
  Anneli Lagerberg, avdelnings­chef äldre- och funktions­hinder­området 
 • LOV Daglig verksamhet och korttidsvistelse:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området
 • LOV Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området

Ansöknings­handlingar

Förfrågningsunderlag Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Pdf, 605.8 kB.

Anbudsformulär Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Word, 48.1 kB.

Personuppgiftsbiträdesavtal Word, 98.2 kB.

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 1 Word, 80.7 kB.

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 2 Word, 80 kB.

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 3 Word, 87.4 kB.

Förfrågningsunderlag Boendestöd Pdf, 588.3 kB.

Informationsmeddelande angående felaktig länk gällande upphandling Boendestöd Pdf, 32.2 kB.

Förfrågnings­underlag Familje­rådgivning Pdf, 270 kB.

LOV Daglig verksamhet och korttids­vistelse Pdf, 1.3 MB.

Syssel­sättning för personer med psykisk funktions­­nedsättning Pdf, 162.8 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp