Innehåll

Lagen om valfri­hets­system (LOV)

Lagen (2008:962) om valfrihets­system (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leveran­törer i ett valfrihets­system.

Järfälla kommun har val­frihets­systemet inom hem­tjänst, ledsagar­service, avlösar­service, boendestöd sysselsättning, daglig verksamhet, korttidsvistelse och familje­rådgivning.
 
För att bli leverantör måste vissa krav uppfyllas. Det krävs tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt att det därefter är socialnämnden respektive äldrenämnden som beslutar om villkoren för att bli god­känd leverantör. Beslut om ersättningsnivå be­slutas av social­nämnden respektive äldrenämnden en gång per år.

Upphandlingen genomförs enligt (SFS 2008:962) Lag om valfrihetssystem (LOV). Upphandling enligt LOV har ingen given sluttid och pågår så länge den annonseras på Hitta LOV-uppdrag. Den hittar du på www.upphandlingsmyndigheten.se/hitta-lov-uppdrag. Ansökningar kan därmed lämnas löpande.

Järfälla kommun annonserar även LOV-upphandlingar, se aktuella upphandlingar.

Har du frågor om upphandling?

Kontakta upphandlings­chef Kirsi Karlsson

LOV-utredare

Vid frågor om verksamheten, kontakta förvaltningens LOV-utredare:

 • Familjerådgivning: Annika Norberg Landin
 • Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice: Johan Svederus och Sara Alvfeldt.
 • Boendestöd: Johan Svedérus och Sara Alvfeldt
 • Daglig verksamhet och korttidsvistelse: Elise Pettersson
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning: Elise Pettersson

Ansvarig för verksamheterna

 • LOV Familjerådgivning:
  Lotta Erlandsson, avdelnings­chef Individ- och familjeomsorg (IFO)
 • LOV Hemtjänst samt LOV boendestöd:
  Anneli Lagerberg, avdelnings­chef äldre- och funktions­hinder­området 
 • LOV Daglig verksamhet och korttidsvistelse:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området
 • LOV Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp