Innehåll

Solarium

Solarium ska anmälas enligt strålskydds­lagen.

Tillsammans med anmälan ska följande lämnas in:

  • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/använd­ningssätt och inredning
  • Ventilationsprotokoll med tillufts- och från­luftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum
  • Skriftligt egenkontroll­program med verksam­hets­beskrivning
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överens­stämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010

Avgift för handläggning av anmälan

Avgift tas ut enligt gällande taxa för kommunens verk­samhet inom strålskyddslagens (2018:396) område.

Strålskyddstaxan Pdf, 29.8 kB.

Egenkontroll

Alla som driver verksamhet är enligt strålskyddslagen skyldiga att kontrollera sin verk­samhet genom egenkontroll.

Egenkontroll är ett verktyg för att kontrollera verksamheten och för att se till att verksamhetens personal har de kunskaper som behövs om det som gäller enligt strålskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp