Innehåll

Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Här kan du läsa om hur Järfälla kommun arbetar för att samhället ska fungera för personer med funktionsnedsättning.

Promenad i kyrkparken.

Promenad i Kyrkparken.

I januari år 2023 beslutades om Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i Järfälla – Strategi för funktionshinderfrågor. Av strategin framgår hur kommunen och deras bolag ska arbeta för att förbättra för personer med funktionsnedsättning. Det här dokumentet är en sammanfattning av strategin. Vi vill ta bort hinder som finns idag, och se till att nya hinder inte uppstår.

Vad är funktionsvariation?

Funktionsvariation är avvikelser från det normala när det gäller fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning men inte alltid.

Vad är funktionsnedsättning?

En person med funktionsnedsättning har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.

Vad är funktionshinder?

Ett funktionshinder uppstår när en person med en funktionsnedsättning möter ett hinder. Hindret finns i samhället, inte hos personen.

Fyra delar i vårt arbete

  1. Tillgänglighet är bra för alla - Att göra byggnader, miljöer och information tillgänglig är bra för alla. Det är bättre att göra rätt från början än att anpassa senare. Detta kallas universell utformning.
  2. Vi ska ta bort hinder - Vi ska arbeta för att hitta och ta bort hinder i samhället. Vi ska se till att inte bygga nya hinder.
  3. Lösningar för varje person - Varje person ska ha stöd. Ibland behöver vi hitta en egen lösning för en person. Den person som det gäller ska få vara med och bestämma.
  4. Arbeta mot diskriminering - Personer med funktionsnedsättning ska inte behandlas sämre än andra. Vi arbetar mot fördomar, negativa attityder och kränkningar.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp