Innehåll

Framtidens Järfälla - ny vision

Hur ska Järfälla vara i framtiden? Just nu tar vi fram en ny vision för hur vår kommun ska utvecklas på lång sikt.

Vad är en vision?

Man kan säga att en vision är en tydlig och inspirerande beskrivning av en önskad framtid. En vision visar en riktning för vilka beslut som ska fattas och vad som behöver göras. Helst ska visionen vara tydlig för alla - ju fler som arbetar i riktning för visionen, desto större effekt får man.

Därför tar vi fram en vision för Järfälla

Visionen ska visa Järfällas riktning för framtiden. En bra vision kan...

  • ...ena och motivera att arbeta åt samma håll.
  • ...skapa stolthet och sammanhållning.
  • ...bidra till kompetensförsörjning i kommunens verksamheter.
  • ...locka till boende, företagande och arbete i kommunen.

Så här gör vi

  • Arbetet startade i april 2023.
  • Under hösten/vintern har vi samlat in tankar och synpunkter om Järfälla från invånare, medarbetare, besökare, näringsliv, kultur- och föreningsliv samt andra verksamma i Järfälla kommun.
  • Vi har gjort intervjuer, olika workshops och den som har velat har kunnat tycka till om Järfälla i en digital enkät mellan den 1 december 2023 och 21 januari 2024. Enkäten är nu stängd och i februari räknar vi med att ha sammanställt alla svar. Du kan då läsa mer om resultatet på den här sidan. Stort tack till dig som har svarat!
  • Under januari, februari och mars kommer vi att bearbeta och analysera alla svar och tankar som vi har fått in och formulera ett förslag till vision för ur Järfälla ska utvecklas på lång sikt.
  • I juni 2024 ska arbetet med visionen rapporteras till kommunfullmäktige.

Ett uppdrag från politiken

Det är politiken som har beslutat att ta fram en vision för Järfälla. I uppdraget, som finns i mål och budget 2023-2025, står det att visionen ska tas fram med bred politisk delaktighet och att visionen ska ha en högt satt ambitionsnivå som förklarar hur politiken vill utveckla Järfälla på sikt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp