Innehåll

Eldning

I Järfälla kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall eller annat avfall. Några få personer som eldar upp sitt ris och löv kan tillsammans orsaka större hälsobesvär än avgaserna från en hårt trafikerad väg.

Eldning ger mycket stora utsläpp av tjära, sot och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller giftiga och retande ämnen som irriterar luftvägarna hos astmatiker, allergiker och andra känsliga personer.

All eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Om du vill skaffa en braskamin, kakelugn eller öppen spis finns det nyttig information att läsa i vårt faktablad om eldning.

Faktablad om eldning Pdf, 324.1 kB.

Vedpanna

Om du ska installera en ny vedpanna krävs bygglov från bygglovsavdelningen. Pannan ska även var miljögodkänd. Fel eldningsteknik kan orsaka störning i omgivningen. Tänk på att alltid elda torr ved och se till att tillräckligt med luft kommer in i pannan. Det finns broschyr om vedeldning att beställa.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp