Innehåll

Energi- och klimatrådgivning

Visste du att du kan kontakta vår service med ­rådgivare som ger kost­nads­fri och opartisk energi- och klimat­råd­givning till privatpersoner, föreningar och företag i Järfälla?

Järfällas energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Hos oss får du bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal,
  • sänka dina energikostnader,
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem,
  • minska din klimatpåverkan,
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.

Vill du prata om energi- och klimatfrågor med likasinnade?

Då finns det nätverk för villaägare och bostads­rättsföreningar som du är välkommen att delta i. Målet med nätverken är att deltagarna ska dela med sig av sina erfarenheter och funderingar samtidigt som ni får lära er mer om energi- och klimatfrågor av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Anmäl ditt intresse till energinätverket här

Energispartips

Så kan du spara energi

Kontakta din lokala rådgivare

Energi- och klimatrådgivare i Järfälla, Solna, Sundbyberg och Ekerö:

Kontakta den regionala energi- och klimat­rådgivningen

Järfälla deltar i ett regionalt samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms­regionen som har en gemensam telefonrådgivning samt webbplats.

Solkarta

Järfälla har varit med och tagit fram en solkarta över kommunen där du kan se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. På energi- och klimatrådgivningens webbplats kan du söka efter ditt hus och få fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Solkartan

Verksam­heten finansieras av Energi­myndigheten och uppdraget är att hjälpa till med den nödvändiga energi­omställ­ningen av samhället. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp