Innehåll

Energi- och kli­mat­råd­givning

En service med ­experter som ger kost­nads­fri och opartisk energi- och klimat­råd­givning till privatpersoner, organisationer och företag i Järfälla. Visst låter det bra?

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Hos oss får du bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal,
  • sänka dina energikostnader,
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem,
  • minska din klimatpåverkan,
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.

Verksam­heten finansieras av Energi­myndigheten och uppdraget är att hjälpa till med den nödvändiga energi­omställ­ningen av samhället. Läs mer om uppdraget på Energimyndighetens webbplats.

Solkarta

Järfälla har varit med och tagit fram en solkarta över kommunen där du kan se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. På energi- och klimatrådgivningens webbplats kan du söka efter ditt hus och få fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Solkartan

Fler tips om energieffektivisering

På Energimyndighetens webbplats finns mycket information om energieffektivisering och energisparande.

Läs mer om energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats

Kontakta din lokala rådgivare

Energi- och klimatrådgivare i Järfälla, Solna, Sundbyberg och Ekerö:

Kontakta den regionala energi- och klimat­rådgivningen

Järfälla deltar i ett regionalt samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms­regionen som har en gemensam telefonrådgivning samt webbplats. Välkommen att höra av dig!

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp