Innehåll

Ersättning för Järfällaelev som går lovskola i annan kommun eller i en fristående skola i Järfälla

Huvudman är skyldig att erbjuda lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt program på gymnasiet. För att få ersättning för en Järfällaelev som går obligatorisk lov­skola i annan kommun måste en särskild ansökan göras via blankett.

Obligatorisk lovskola

Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar och anordnas i juni det år som eleven avslutar årskurs 8 eller 9.
Om syftet med lovskolan uppnås på kortare tid än 50 timmar får under­visningen avbrytas och ersättning ges för utförda timmar. Har eleven deltagit i frivillig lovskola tidigare under läsåret kan skolan räkna av tid från den obligatoriska lovskolan i juni.

Tilläggsbelopp obligatorisk lovskola

Tiläggsbelopp utgår med 37,50 kronor/timme och elev (max 50 timmar per elev och läsår i årskurs 8 och 75 timmar i årskurs 9).

Ersättning för Järfällaelev i annan kommun

För att få ersättning för en Järfällaelev som går obligatorisk lovskola i annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp för Järfällaelev som går obligatorisk lovskola i annan kommun

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp