Innehåll

Fel­anmälan vatten och avlopp

Ibland blir det tyvärr vattenläckor, av­lopps­stopp och andra störningar. Du som drabbats av en drift­störning är väl­kommen att ringa till oss när som helst på dygnet så hjälper vi till att lösa problemet.

Felanmälan

Om du misstänker att du fått ett avloppsstopp, en vattenläcka eller problem med vatten eller avlopps­försörjningen som är akut kan du kontakta servicecenter.

Nödvatten

Om du är utan vatten till följd av en vattenläcka eller av andra skäl inte kan använda ditt vatten kan du hämta dricksvatten på någon av kommunens tappställen.

Karta över kommunens tappställen för dricksvatten

Vatten­kvalitets­problem

Ibland händer det tyvärr att vattnet plötsligt ser annor­lunda ut än det brukar. Detta kan bland annat bero på att vattnets egenskaper för­ändras vid olika temperaturer eller på grund av störningar i samband med lednings­arbeten.

Om du misstänker att något är fel med ditt dricksvatten kan du kontakta oss så hjälper vi dig att utreda or­saken och vid behov ta prover på ditt dricks­vatten. Alla klago­mål som inkommer till oss registreras och ligger sedan till grund för vårt arbete med att förnya vatten­lednings­nätet i kommunen.

Läs mer om orsaker till vatten­förändringar här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp