Innehåll

Ung demokrati

Ung demokrati är Järfälla kommuns demokratiutvecklingsverksamhets samlingsnamn för demokrativerksamhet riktad mot barn och unga.

Verksamheter som räknas in i Ung demokrati är:

  • 250K - Ung demokrati: Ett projekt som ger unga möjlighet att öva sig i demokrati och som blivit ett stöd som går att söka. Läs mer om stödet 250 k.
  • Barnhearing: Dialogträffar mellan barn och förtroendevalda för att prata om frågor som rör barn, åldersgrupp 6-12 år. Läs mer om barnhearing.
  • Inflytandeforum: Dialogträffar mellan unga och förtroendevalda för att prata om frågor som rör barn, åldersgrupp 13-20 år.
  • Inflytandecafé: Dialogträffar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Ungdomsambassadörer: ett sommarjobb för unga med uppdrag från kommunen att öka ungas inflytande i utvalda frågor.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp