Innehåll

Val till Europaparlamentet den 9 juni 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Då röstar väljarna om vilka av deras representanter som ska vara ledamöter i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Vem får rösta?

Rätt att rösta i EU-valet har alla som är 18 år senast på valdagen. Dessutom behöver du vara antingen:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller
  • Medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Information om valet

Valmyndigheten har lättläst information om valet i Sverige, informationsfilmer på teckenspråk samt faktablad om röstning på många olika språk.

Gå till Valmyndighetens hemsida

Europaparlamentet har information om hur du röstar, vad som händer efter valet och hur parlamentet fungerar.

Europaparlamentets sida om hur du röstar

Europaparlementets sida om hur parlamentet fungerar

Röstlängden för valet fastställs den 10 maj 2024

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 10 maj 2024. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden. 10 maj är även sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 22 maj. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör och vallokalens namn, adress och öppettider. På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Ta med ditt röstkort och id-handling när du ska rösta.

Har du inte fått något röstkort eller tappat bort det kan du få ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kommer också gå att skriva ut ett nytt röstkort i förtidsröstningslokalerna.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. En röstmottagare har tystnadsplikt och får inte berätta vad du röstar på.

Rösta med bud
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan ta dig till din vallokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren tar med rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver särskilt material för att kunna budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta, beställas från Valmyndigheten eller hämtas hos kommunens servicecenter från och med 16 maj. Förtidsröstning med bud får börja tidigast 16 maj.

Ambulerande röstmottagning
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller till en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Kontakta valnamnden@jarfalla.se eller ring servicecenter på 08-580 285 00 för att beställa ambulerande röstmottagare.

Arbeta som röstmottagare

Under januari-februari 2024 rekryterade valnämnden röstmottagare till både valdagen och förtidsröstningen och Under april/maj tas beslut om vilka som ska få uppdraget att tjänstgöra som röstmottagare. Om du skickat in en ansökan kommer du att få besked huruvida du fått en plats eller inte så snart valnämnden tagit beslut.

Inlämning av valsedlar

Valnämnden fattade den 27e november 2023 beslut om att kommunen utökar sitt serviceåtagande gällande valsedlar. Kommunen sköter distributionen av valsedlar för partier som deltar i valet men som inte annars omfattas av valnämndens ansvar samt distribution av namnvalsedlar för de partier vars partivalsedlar valnämnden ansvarar för. Det utökade serviceåtagandet inskränker inte på partiernas möjlighet att själva lämna valsedlar direkt till röstmottagarna på röstmottagningsstället för utläggning om de så önskar.

Instruktioner för partier gällande inlämning av valsedlar

Kontakta valnämnden

Har du frågor om valet till Europaparlamentet 2024 i Järfälla? Skriv till Järfälla kommuns valnämnd på valnamnden@jarfalla.se eller ring servicecenter på 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp