Innehåll

Val till Europaparlamentet den 9 juni 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Då röstar väljarna om vilka av deras representanter som ska vara ledamöter i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Vem får rösta?

Rätt att rösta i EU-valet har alla som är 18 år senast på valdagen och dessutom antingen är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Röstlängden för valet fastställs den 10 maj 2024

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 10 maj 2024. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden. 10 maj är även sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden.

Du kan rösta i vallokal på valdagen mellan kl. 08:00-21:00. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör och vallokalens namn, adress och öppettider. På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Ta med ditt röstkort och id-handling.

Förtidsröstningen startar den 22 maj i Sverige. Information om förtidsröstningslokaler i Järfälla kommer att publiceras här och valmyndighetens hemsida, runt mars-april 2024.

Arbeta som röstmottagare

Under januari-februari 2024 rekryterar valnämnden röstmottagare till både valdagen och förtidsröstningen genom annonser som kommer publiceras här.

Mer information

Har du frågor om valet till Europaparlamentet 2024 i Järfälla? Skriv till Järfälla kommuns valnämnd på valnamnden@jarfalla.se eller ring servicecenter på 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp