Innehåll

Kvalitet och utveckling

Järfälla kommuns kvalitetsarbete ska säkerställa att för­skolorna och pedagogisk omsorg uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitets­brister uppmärksammas. Ett systematiskt kvalitetsarbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklings­möjligheter.

Verksamhetsansvaret på området barn- och utbildning är förenat med stora krav på olika resultat- och kvalitets­redovisningar. Varje år görs till exempel en undersökning, där föräldrar får möjlighet att tycka till om förskolan i Järfälla kommun. Alla för­skolor och pedagogisk omsorg skriver också en årlig kvalitetsredovisning, som visar hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättrings­arbetet.

Undersökningar

Här kan du ta del av resultaten från den senaste undersökningen och enheternas kvalitets­redovisningar.

Jämför förskolor

Attitydundersökning förskolor och pedagogisk omsorg

Klagomåls­hantering

Om du som förälder har synpunkter eller klagomål på förskolan eller skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som barn eller elev har också möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten.

1. Vänd dig till förskolans eller skolans personal

Ta först kontakt med lärare/förskollärare eller annan personal om du har synpunkter, frågor eller klagomål som rör den dagliga verksamheten.

2. Vänd dig till rektor eller förskolechef

Rektorn eller förskolechefen ansvarar för verksamheten, vilket inkluderar exempelvis frågor kring säkerhet, arbets­miljö och rutiner. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn eller förskolechefen.

3. Kontakta huvudmannen

På kommunala för- och grund­skolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskole­chefen inte kan svara på. Hit kan du också vända dig om du vill gå vidare med ditt klagomål efter att ha vidtalat rektor eller förskolechef.

Använd nedanstående länk för att framföra dina synpunkter på Järfälla kommuns hemsida: Missnöjd? - Järfälla kommun

Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

I första hand vänder du dig alltid till för- eller grund­skolan om du vill lämna en synpunkt eller klagomål enligt rutinen ovan. Om du vill föra ärendet vidare kan du vända dig till Skol­inspektionen eller Barn- och elevombudet. Du kan också i vissa fall vända dig till Skol­väsendets överklagande­nämnd.

Har kan du läsa kommunens rutiner för att hantera synpunkter och klagomål

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp