Innehåll

Med­borgar­under­sökning - vad tycker du om Järfälla?

Järfälla kommun genomför i samarbete med Statistiska central­byrån (SCB) varje år en medborgar­under­sökning. Just nu pågår 2023 års medborgarundersökning.

Hur ser du på Järfälla som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen?

I SCB:s medborgarundersökning får Järfällas invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas. De betygsätter följande tre områden:

  • Järfälla som plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i Järfälla.

2023 års undersökning genomförs mellan den 24 augusti och den 7 november.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp