Gå direkt till sidans innehåll

Med­borgar­under­sökning - vad tycker du om Järfälla?

Järfälla kommun genomför i samarbete med Statistiska central­byrån (SCB) varje år en medborgar­under­sökning.

Hur ser du på Järfälla som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen?

I SCB:s medborgarundersökning får Järfällas invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:

  • Järfälla som plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i Järfälla

2019 års undersökning genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november. Ett slumpmässigt urval på
2 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades.

Senast uppdaterad: 2019-12-19

Upp