Gå direkt till sidans innehåll

Med­borgar­under­sökning - vad tycker du om Järfälla?

Är du utvald? Järfälla kommun genom i samarbete med Statistiska central­byrån (SCB) årets medborgar­under­sökning.

Hur ser du på Järfälla som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen? SCB och Järfälla kommun genomför just nu en medbogarundersökning.

I SCB:s medborgarundersökning får Järfällas invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:

  • Järfälla som plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i Järfälla.

Årets undersökning genomförs mellan den 23 augusti och den 4 november. Ett slumpmässigt urval på 2 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas.

Senast uppdaterad: 2018-01-18

Upp