Innehåll

Reklam­skyltar

Ska du sätta upp en större reklam­skylt behöver du bygglov. När bygglovet är god­känt skickar du en markupplåtelse­ansökan med en kopia av bygglovet till polisen. Vid upp­sättning av mindre reklam hänvisar vi till kommunens anslags­tavlor. Kommunen är re­striktiv med att ge tillstånd för reklam.

För godkännande av mark­upplåtelse tas hänsyn till trafiksäkerhet, allmän ord­ning och säkerhet. Kommunen lämnar yttrande och polisen ger tillstånd.

Använd anslags­tavlor

Använd kommunens anslagstavlor för mindre reklam.

Läs mer om kommunens anslagstavlor

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp