Innehåll
En man och en kvinna studerar tillsammans vid en skolbänk.

Vuxenutbildning i svenska

För dig som inte har svenska som modersmål. Här hittar du information om vuxenutbildningar och kurser i svenska.

SFI - Svenska för invan­drare

Svenska för invandrare går från nybörjare till SFI kurs D. SFI ges på kommunens egen skola Järfälla Lärcentrum.

Swedish for immigrants includes everything from beginners to completed SFI course D. SFI is taught at the municipality's own school Järfälla Lärcentrum.

SFI-anmälan

SFI i annan kommun

Läs mer om SFI på Järfälla Lärcentrum

SFX - Svenska för yrkesutbildade

SFX är kursen för dig som redan har ett yrke och snabbt vill lära dig svenska för att börja jobba.

SFX is for those who already have a profession and want to quickly learn Swedish and start working.

Läs mer om SFX och ansök

Sva - Svenska som andraspråk

För dig som har avslutat SFI kurs D. Svenska som andraspråk finns på grundläggande och gymnasial nivå.

Läs mer om Sva på grundläggande nivå

Läs mer om Sva på gymnasial nivå

Allmän kurs - svenska som andraspråk på folkhögskola

Annat förstaspråk än svenska? Klar med introduktionsprogrammet eller SFI kurs C eller D? Bli färdig med grundskolan eller påbörja studier på gymnasienivå på kursen svenska som andraspråk.

First language other than Swedish? Finished with the introductory program or SFI course C or D? Get a diploma from primary school or begin your studies at upper secondary school level in the course Swedish as a second language.

Läs mer om allmän kurs - svenska som andraspråk på folkhögskola

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp