Innehåll

Torg­handel och loppmarknad

Torghandel bedrivs med stånd eller foodtruck på dagtid av privatpersoner och företag. På kvällen ska torgytan vara tom. Torg­handels­platserna är 36 kvm och kostar att hyra. Lopp­marknad bedrivs av skolor och föreningar. Lopp­marknadsplatser är 36 kvm och gratis att låna.

Här ser du vad som är uthyrt och ledigt på torgen i Järfälla:

  • Riddarplatsen: Plats 4 är ledig, övriga platser är uthyrda.
  • Allmogeplatsen: Plats 1 och 2 är lediga.
  • Stora Torget: Inga platser är lediga.
  • Viksjöplan: Plats 1 och 2 är lediga.
  • Gjutarplan: Plats 1 är ledig.

Kö till torgplatser

Om det inte finns några lediga platser kan du ställa dig i kö. Observera att du behöver anmäla ny köplats varje år för att stå kvar i kön.

Ställ dig i kö till torgplats

Järfällas torgplatser

Här hittar du mer information om de olika torgplatserna som finns i Järfälla kommun.

Riddarplatsen, Jakobsberg

Antal platser: 8

Tillgång till el: 16A och 32A

Notera att torghandelsplats 7 på Riddarplatsen är särskilt utvald för att vara en korttidsplats.

Visa torghandelsplatserna på Riddarplatsen på karta

Åtta torgplatser ligger i två rader mellan fontänen och ledstråket vid ingången till centrumet. I den södra raden, räknat från fontänen, ligger platserna 1, 3, 5 och 7. I den norra raden, också det räknat från fontänen, ligger platserna 2, 4 ,6 och 8. Mellan plats 1 och 2 samt 3 och 4 och finns 16A eluttag. Mellan plats 5 och 6 samt 7 och 8 finns 32A eluttag.

Allmogeplatsen, Jakobsberg

Antal platser: 2

Tillgång till el: 16A

Visa torghandelsplatserna på Allmogeplatsen på karta

Två torgplatser ligger i rad, där plats 1 ligger närmast kiosken och plats 2 ligger efter plats 1. Ett eluttag på 16A ligger på plats 2.

Stora torget, Barkarbystaden

Antal platser: 2

Tillgång till el: 16A

Visa torghandelsplatserna på Stora torget i Barkarbystaden

Två torgplatser ligger mitt på torgets västra sida, mot Gripengatan. Plats 1 ligger mer söderut och plats 2 mer norrut. Två eluttag på 16A finns, ett uttag vid vardera torgplats.

Viksjöplan, Viksjö

Antal platser: 2

Tillgång till el: 16A

Visa torghandelsplatserna på Viksjöplan i Viksjö

Två torgplatser finns mellan fastigheten Viksjöplan 2L-2G och Svenska kyrkan. Plats 1 ligger närmare parkeringen, medan plats 2 ligger närmare skolan. Ett eluttag på 16A ligger intill plats 1.

Gjutarplan, Kallhäll

Antal platser: 2

Tillgång till el: 16A

Notera att fordon inte kommer in på torget. Du kan därför inte stå på torget med foodtruck eller matvagn och kan inte heller åka in med leveransbil för att sätta upp och packa ihop torgplatsen för dagen. Du kan istället parkera på närbelägen parkering och dra fram varorna sista sträckan med handdragen vagn.

Visa torghandelsplatserna på Gjutarplan i Kallhäll

Två torgplatser ligger på torget utanför den stora matbutiken. Plats 1 ligger närmare pendeltågsbron och plats 2 ligger närmare Folkets Hus. Två eluttag på 16A finns, ett i vardera torgplats sydligaste hörn.

Järfällas loppmarknadsplatser

Loppmarknadsplatserna är 2 x 3 meter stora och kan användas av skolor och ideella föreningar som vill ordna en mindre loppmarknad eller tillfällig försäljning av till exempel hembakat bröd och bullar, hantverk och liknande för att hjälpa klassens eller föreningens ekonomi. Loppmarknadsplatsen är kostnadsfri.

I ansökan bifogar föreningar sina stadgar och protokollet från det senaste årsmötet. Skolklasser anger vilken klass det är som vill boka loppmarknadsplatsen. Endast skolor registrerade i Järfälla har möjlighet att boka platsen.

Riddarplatsen, Jakobsberg

Antal platser: 1

Visa loppmarknadsplatserna på Riddarplatsen i Jakobsberg

En loppmarknadsplats ligger på Riddarplatsen, mellan fastigheterna Riddarplatsen 29 och 31.

Viksjöplan, Viksjö

Antal platser: 1

Visa loppmarknadsplatserna på Viksjöplan i Viksjö

En loppmarknadsplats ligger på Viksjöplan, intill parkeringens sydöstra del närmast centrumet, i hörnet av parkeringen som vetter mot blomsterbutiken.

Regler för Järfällas torgplatser

Här kan du läsa mer om de regler som gäller för dig som hyr en torgplats.

Ladda ner våra regler för torgplats Pdf, 120.3 kB.

Ladda ner Järfällas torghandelsstadga Pdf, 279.8 kB.

Food truck på torghandelsplats?

Det finns många fördelar för en food truck att stå på en torghandelsplats. Därför är det bra att veta att Järfälla tillåter ett begränsat antal food trucks på de olika torgen.

  • Riddarplatsen – endast ett långtidstillstånd för food truck beviljas på Riddarplatsen per år– om detta redan utfärdats beviljas inte fler. På korttidsplats 7 kan food trucks ansöka om perioder upp till 14 dagar per månad.
  • Stora torget – inga food trucks beviljas
  • Viksjöplan – max en food truck beviljas samtidigt
  • Gjutarplan – inga food trucks beviljas

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp