Innehåll

Vklass

Vill du veta vilka uppgifter eller prov ditt barn har under veckan? Anmäla frånvaro eller boka utvecklingssamtal? Då loggar du in i Vklass, där du hittar det mesta som rör ditt barns vardag.

I lärplattformen Vklass får du löpande information och dokumentation runt ditt barns aktiviteter i förskolan, och studier i skolan. Som vårdnadshavare kan du, när som helst, logga in i Vklass, både från din dator, mobiltelefon eller surfplatta samt via appen som du laddar ned till din mobiltelefon eller surfplatta. Inloggning sker med Bank-ID, och du hittar mer information om Vklass och hur du loggar in här nedan.

Logga in i Vklass som vårdnadshavare Pdf, 958.5 kB.

Vklass för vårdnadshavare i förskola, skola och gymnasium Pdf, 549.3 kB.

Förskola och Fritidshem — lägga omsorgsschema

Kom ihåg att registrera vilka tider ditt barn kommer att vara på förskolan / fritidshemmet. Då ger du personalen större möjlighet att planera och genomföra sitt pedagogiska arbete.
Tider för lämning/hämtning registrerar du i "omsorgsschema" i Vklass, och det finns en beskrivning och en film som visar hur du gör detta på Vklass Kunskapsbank - Omsorgsschema

När får du som vårdnadshavare åtkomst till Vklass?

Du som har barn som ska börja på förskola eller fritidshem får åtkomst till Vklass sju dagar innan placeringsdatumet. Det är då du kan logga in på Vklass och börja registrera ditt barns omsorgsschema.

Ny inloggning till Vklass för elever från 1:a oktober 2023

Sedan den 1:a oktober 2023 loggar elever in i Vklass via "Järfälla Kommuns Portal". Där loggar man in med den signatur och det lösenord man fått av sin mentor/lärare. I filen nedan finns en del beskrivningar och bilder som hjälp för elever som behöver logga in i Vklass hemifrån.

Ny inloggning i Vklass för elever - från 1:a oktober Pdf, 776.3 kB.

Inloggning för god man, HVB-hem eller familjehem

Om barnet/eleven är skrivet i Järfälla: Vänd dig till Social­förvalt­ningen som har tillgång till blanketten "Ansökan om inloggnings­uppgifter till Vklass för familje­hem/HVB-hem/god man".

"Ansökan om inloggnings­uppgifter till Vklass för familje­hem/HVB-hem/god man".

Om barnet/eleven är skrivet i annan kommun: Vänd dig till elevens skola som ansvarar för att blan­ketten "Ansökan om inlogg­nings­uppgifter till Vklass för familje­hem/HVB-hem/god man" samt information och rutinerna kommer till barnet/elevens kontakt­person på Social­förvaltningen i berörd kommun.

Tillgänglighet i e-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.vklass.se och har upprättats/uppdaterats 12 juni 2020.

Vklass har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är samt vid tidigare tillfällen har granskning gjorts på uppdrag av SPSM av Funka Nu.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Undantag i tillgänglighets­direktivet (oproportionerlig börda)

Vklass.se för personal och elever i skola är en applikation som skapades 2007 och har sedan byggts på under åren. En ny tjänst är under uppbyggnad och kommer lanseras under 2020 där alla tillgänglighetskrav uppfylls av Vklass AB. Skolan har också ett undantag i tillgänglighetsdirektivet och att endast väsentliga funktioner behöver vara tillgänglighetsanpassade. Väsentliga funktioner i den gamla applikationen uppfyller tillgänglighets­direktiven men i den nya tjänsten kommer alla sidor producerade av Vklass AB att vara tillgängliga.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp