Innehåll

Faktura för vatten och avlopp

Har du svårt att förstå vad som egentligen står på fakturan? Här berättar vi lite om vad texten egentligen betyder och hur faktureringen fungerar. Du är också välkommen att kontakta oss om du har funderingar rörande din faktura.

Frågor och svar om fakturan för vatten, avlopp och avfall

Vad betyder upp­gifterna på min faktura?

Fakturan - förklaring rad för rad

Den första raden visar vattenmätarens nummer och den senaste registrerade avläsningen med mätarställning och datum för avläsningen. Den andra raden visar den beräknade årsförbrukningen som är framräknad efter de två senaste registrerade avläsningarna. Den visar också kostnaden för beräknad vattenförbrukning under ett års tid efter avläsningen.

Den 31 december 2021 beräknades vattenmätarens mätarställning att vara 1402 kubikmeter. Beräknad mätarställning är framräknad efter tidigare förbrukning.

Den 6 december 2021 blev vattenmätaren avläst i samband med att mätaren byttes ut. Mätarställningen visade då 1391 kubikmeter. Det är 11 kubikmeter mindre än beräknad mätarställning (enligt föregående faktura) som då gjordes per 2021-12-31.

Justering mellan beräknad förbrukning (mätarställningen beräknades visa 1402 kubikmeter) och faktisk förbrukning (mätarställningen visade 1391 kubikmeter). Varje registrerad kubikmeter kostade 29,50* kr inklusive moms. I det här fallet innebär det att fakturan minskas med 11 kubikmeter .

-11 kubikmeter á 29,50 kr = -324,50 kr.

* Enligt Järfällas VA-taxa som gäller från 1 januari 2022 är priset nu 24,50 kr per kubikmeter.

Den 7 december nya vattenmätarens mätarställningen: 0 kubikmeter. Det värde som den fortsatta faktureringen startar på.

Från mätarbytet i december, fram till årsskiftet och ny VA-taxa börjar gälla (31 december 2021), faktureras vattenförbrukningen efter en beräknad årsförbrukning (104 kubikmeter per år beräknad på tidigare avläst förbrukning fram till mätarbytet). Den 1 januari började den nya VA-taxan att gälla, därför delas den beräknade förbrukningen upp före och efter årsskiftet.

Följande sex rader enligt ovan: Här är fakturerad förbrukning uppdelad i två delar. Del ett, för perioden 2021-12-31 till och med avläsning 2022-02-12 och del två från avläsningen 2022-02-12 till och med 2022-03-31 med beräknad förbrukning efter 91 (se uppgift om beräknad årsförbrukning i fakturans inledning) enligt nuvarande taxa (24,50 kr per kubikmeter).

Den fasta avgiften baseras på vattenmätarens storlek. Här visas kostnaden för en mätare i ett enbostadshus.

Dagvattenavgiften baseras på fastighetens yta. Småhusfastigheter faktureras en schablonavgift baserad på 800 m² tomtyta. Avgiften här avser både omhändertagande av dagvatten från fastigheten och från allmänna gator och andra allmänna platser.

Anläggnings­nummer

Normalt är varje fastighet en egen anläggning med ett unikt anläggnings­nummer.

Mätarnummer

Varje vattenmätare har ett eget nummer, vilket står på locket på vatten­mätaren.

Senaste avläsning

Din vatten­förbrukning ligger till grund för storleken på din faktura. Vatten­förbrukningen beräknas utifrån senaste mätar­avläsningen.

Årsförbrukning

För att underlätta för dig att se hur din vatten­förbrukning förändras finns en beräknad års­förbrukning som är uträknad utifrån de två senaste av­läsningarna. Som ny­inflyttad antas en års­förbrukning på 250 kubik­meter.

Förbrukning

Översta raden talar om till vilken mätar­ställning fakturan innan var beräknad utifrån och är också den förbrukning ni redan har betalat för.

Den undre raden är vad mätaren beräknas stå på vid fakturans förfallo­datum. Beräknad står det för att mätar­ställningen är beräknad utifrån din års­förbrukning. Det är alltid bra att titta på mätar­ställningen på förfallo­datumet för att se att det stämmer någorlunda. Är av­vikelsen stor kan det vara bra att lämna in en ny mätar­ställning till oss så kan justering göras till nästa faktura.

Fast avgift

En fast avgift tas ut för kostnaden för vatten­mätaren. Avgiften beror på vatten­mätarens storlek.

Tomtyta dagvatten

Kostnaden för att avleda regn och smältvatten från fastigheter och gator.  

När kommer fakturan?

För vanliga småhushåll, mindre flerbostadshus och mindre verksamheten skickas fakturan ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december. Verksamheter med för­brukning över 700 kubik­meter per år får fakturan varje månad.

Vad påverkar kostnaden för vatten och avlopp?

Hur mycket du betalar beror normalt på din vatten­förbrukning. Det är därför viktigt att du läser av vatten­mätaren och skickar in avläsnings­kortet som du får hem­skickat en gång per år.

Om vi upptäcker stora för­ändringar i din vatten­förbrukning får du ett brev av oss. Anledningen till det är framför allt att uppmärk­samma dig på att det kan finnas en eventuell läcka på fastigheten.

Läs mer om vatten­mätaren och vatten­förbrukningen

Vad händer om jag inte har betalat fakturan?

Om fakturan inte har betalats skickas en påminnelse ut cirka 8-10 dagar efter förfallodatumet. Om fakturan inte betalas efter påminnelsen skickas en inkassofaktura där det tillkommer en kostnad på 180 kr. Dröjsmålsränta debiteras alltid och kommer på nästa ordinarie faktura.

Skulle fakturan fortfarande vara obetald efter det kommer ditt vatten att stängas av.

Har du ny adress, eller behöver du göra ett ägarbyte?

Om du flyttar behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna en slutavläsning av vatten­mätaren. Slut­avläsningen görs till­sammans med den nya ägaren på tillträde­sdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress. 

Gå till vår e-tjänst för ägarbyte

Jag har en kredit – hur får jag tillbaka pengarna?

Krediteringen regleras van­ligtvis på näst­kommande faktura. Önskar du få peng­arna utbetalda kontaktar du service­center och anger ett konto för inbetalning. Pengarna betalas tillbaka inom 2 veckor.

Jag tycker att min faktura är ovanligt hög, vad beror det på?

Under året har förmod­ligen en avläsning av vatten­mätaren gjorts. Har man ökat sin förbrukning under före­gående år syns det vid avläs­ningen genom att mätaren står på ett högre värde än vad vi har beräknat fakturan till. Det blir då en faktisk för­brukning som vi tar betalt för på näst­kommande faktura efter avläsning.

Vatten­förbrukningen beräk­nas utifrån avläsningen en gång per år. Vet man inte varför det är en ökning av vatten­förbrukningen råder vi till att göra en så kallad natt­avläsning:

  • Läs av de fyra pilarna på vatten­mätaren innan du går och lägger dig. Efter avläsning ska det inte spolas eller sättas på någon kran eller mas­kiner som förbrukar vatten.
  • På morgonen läser du av pilarna igen, innan någ­on kran eller maskin sätts på.

Krediteringen regleras van­ligt­vis på näst­kommande faktura. Önskar du få peng­arna utbetalda kontaktar du servicecenter och anger ett konto för inbetalning. Peng­arna betalas tillbaka inom 2 veckor.

Min förbrukning är hög på grund av att jag har haft en vatten­läcka som nu är åtgärdad, vad gör jag nu?

Efter att läckan är åtgärdad lämnar du en ny avläsning till service­center och en ny års­förbrukning beräknas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp