Innehåll

Mål och budget 2024-2026

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller fullmäktiges mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Fördelning av verksamhetskostnader 2024

Cirkeldiagram
Utbildning 32,1 %
Förskola och fritidshem 17,1 %
Äldreomsorg 14,7 %
Funktionsnedsättning 13,0 %
Infrastruktur och miljö 7,9 %
Omsorg och stöd 7,8 %
Idrott och fritid 3,3 %
Kultur 2,0 %
Övrigt (arbetsmarknadsåtgärder, räddningstjänst m.m.) 2,3 %

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp