Innehåll

Mål och budget 2023-2025

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller fullmäktiges mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Övergripande mål

Järfälla ska vara en trygg ­kommun som med kvalitativ välfärd för alla, en attrav arbetsgivare med ett levande näringsliv.

Fokusområden

En samhällsoffensiv för ett tryggare Järfälla

Hela kommunen ska kraftsamla för att öka tryggheten och att inga utsatta områden ska finnas i Järfälla. Det krävs en samhällsoffensiv genom en mängd olika insatser och samarbeten för att uppnå resultat, både genom brottsbekämpande åtgärder och ett
kraftfullt förebyggande arbete med tidiga insatser. Social- och situationell brottsprevention ses som grundläggande i det trygghetsskapande arbetet. Det är även viktigt med hög samhällsnärvaro på våra gator och torg.

Kvalitativ välfärd för alla

Välfärden ska öka jämlikheten, friheten och tryggheten i Järfälla. Barn och unga oavsett bakgrund och förutsättningar ska rustas till individer som väl klarar vuxenliv, fortsatt lärande och arbetsliv. Den äldres livskvalitet och välmående ska vara i fokus inom äldreomsorgen och vårdpersonalen ska ha tid och förutsättningar att utföra sitt arbete med kvalitet. Seniorlivet generellt ska stärkas med mer kultur, fritid och mötesplatser. Omsorg och assistans ska ges utifrån behov och individen ska ges ökat inflytande.

Attraktiv arbetsgivare och ett levande näringsliv

För att Järfälla även fortsatt ska kunna erbjuda sina invånare kvalitativ välfärd, behöver kommunen aktivt arbeta med kompetensförsörjning. I synnerhet inom välfärdsverksamheter, där det mänskliga mötet är avgörande för kvaliteten. För framgång krävs att kommunen kan attrahera ny personal och samtidigt behålla befintlig personal. Därför krävs krafttag för att förbättra arbetsmiljön och rätten till heltid ska säkerställas – heltid ska vara norm, deltid en möjlighet. En bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och kompetensutveckling är grundläggande för att medarbetare ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.

En samhällsoffensiv för ett tryggare Järfälla

Hela kommunen ska kraftsamla för att öka tryggheten och att inga utsatta områden ska finnas i Järfälla. Det krävs en samhällsoffensiv genom en mängd olika insatser och samarbeten för att uppnå resultat, både genom brottsbekämpande åtgärder och ett
kraftfullt förebyggande arbete med tidiga insatser. Social- och situationell brottsprevention ses som grundläggande i det trygghetsskapande arbetet. Det är även viktigt med hög samhällsnärvaro på våra gator och torg.

Kvalitativ välfärd för alla

Välfärden ska öka jämlikheten, friheten och tryggheten i Järfälla. Barn och unga oavsett bakgrund och förutsättningar ska rustas till individer som väl klarar vuxenliv, fortsatt lärande och arbetsliv. Den äldres livskvalitet och välmående ska vara i fokus inom äldreomsorgen och vårdpersonalen ska ha tid och förutsättningar att utföra sitt arbete med kvalitet. Seniorlivet generellt ska stärkas med mer kultur, fritid och mötesplatser. Omsorg och assistans ska ges utifrån behov och individen ska ges ökat inflytande.

Attraktiv arbetsgivare och ett levande näringsliv

För att Järfälla även fortsatt ska kunna erbjuda sina invånare kvalitativ välfärd, behöver kommunen aktivt arbeta med kompetensförsörjning. I synnerhet inom välfärdsverksamheter, där det mänskliga mötet är avgörande för kvaliteten. För framgång krävs att kommunen kan attrahera ny personal och samtidigt behålla befintlig personal. Därför krävs krafttag för att förbättra arbetsmiljön och rätten till heltid ska säkerställas – heltid ska vara norm, deltid en möjlighet. En bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och kompetensutveckling är grundläggande för att medarbetare ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp